Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 281

sortuj według:

Tytuł Kalejdoskop kariery - część 2, Poradnik metodyczny

Autor Joanna Minta, Monika Siurdyban, Anna Szczepińska, Agnieszka Zembrzuska, Daria Zielińska-Pękał

Opis Część druga Poradnika zawiera 4 zestawy ćwiczeń do zajęć grupowych dostosowane do odpowiedniej grupy odbiorców (gimnazjalistów, licealistów, osób dorosłych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim). Każdy zestaw, oprócz funkcji...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-023/13-00

Nazwa projektu Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym

Strona www projektu http://www.ore.krzyzowa.org.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Grodziszcze

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Grodziszcze

Słowa kluczowe poradnik, doradztwo zawodowe, kariera, wybór zawodu, edukacja

Tytuł Kalejdoskop kariery - część 1, Poradnik metodyczny

Autor Joanna Minta, Monika Siurdyban, Anna Szczepińska, Agnieszka Zembrzuska, Daria Zielińska-Pękał

Opis Poradnik składający się z dwóch części, zawierający w pierwszej części m.in. opis narzędzia, opis warunków stosowania, dyspozycje do wywiadu – dla każdej z grup docelowych wraz z kartami pracy oraz w części drugiej – materiały metodyczne do pracy w formie...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-023/13-00

Nazwa projektu Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym

Strona www projektu http://www.ore.krzyzowa.org.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Grodziszcze

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Grodziszcze

Słowa kluczowe poradnik, doradztwo zawodowe, kariera, wybór zawodu, edukacja

Tytuł Nowoczesna szkoła - doradztwo zawodowe z elementami przedsiębiorczości

Autor Sylwia Fila

Opis Nowoczesna szkoła - doradztwo zawodowe z elementami przedsiębiorczości dla uczniów klasy III gimnazjum.

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-031/12-00

Nazwa projektu Nowoczesna edukacja w Gminie Bobrowo

Beneficjent (nazwa) Gmina Bobrowo

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bobrowo

Słowa kluczowe przedsiępiorczość, szkoła, doradztwo zawodowe

Tytuł Poradnik z doradztwa zawodowego - część 3

Autor Ewa Górska

Opis Istotną rolę w pakiecie edukacyjnym pełnią narzędzia oddziaływania na uczniów poprzez właściwie zorganizowane i zorientowane na zawody techniczne i oparte na znajomości nauk ścisłych doradztwo zawodowe. Zestaw poradników z doradztwa zawodowego składa się z trzech...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-071/10-00

Nazwa projektu Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

Strona www projektu http://www.zshe-projekt.pl

Beneficjent (nazwa) Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe doradztwo zawodowe, poradnik, kariera, teczki zawodów, pakiet edukacyjny

Tytuł Poradnik z doradztwa zawodowego - część 2

Autor Ewa Górska

Opis Istotną rolę w pakiecie edukacyjnym pełnią narzędzia oddziaływania na uczniów poprzez właściwie zorganizowane i zorientowane na zawody techniczne i oparte na znajomości nauk ścisłych doradztwo zawodowe. Zestaw poradników z doradztwa zawodowego składa się z trzech...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-071/10-00

Nazwa projektu Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy

Strona www projektu http://www.zshe-projekt.pl

Beneficjent (nazwa) Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe doradztwo zawodowe, poradnik, kariera, teczki zawodów, pakiet edukacyjny