Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 522

sortuj według:

Tytuł l ja mogę nakręcić film

Autor Bogumiła Stec-Świderska

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń on-line". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu humanistycznym. Cele zajęć: zapoznanie z możliwościami kamery i aparatu fotograficznego, nakręcanie mini filmików reklamujących kursy na...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe film, reklama filmowa, scenariusz lekcji, język polski

Tytuł Znak, słowo, tekst w edukacji elementarnej

Autor Elżbieta Siarkiewicz, Elżbieta Kalinowska

Opis Obszary problemowe zawarte w filmie to: przygotowanie do nauki czytania i pisania, praca z tekstem, konstruowanie opowiadania, komponowanie opisu oraz elementy edukacji matematycznej. Zaprezentowane fragmenty edukacji polonistycznej pozwalają na obserwację procesu...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-091/10-00

Nazwa projektu Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepacja praktyk studenckich i jej aplikacja

Strona www projektu http://www.praktykinauczycielskie.dsw.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, film