Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 458

sortuj według:

Tytuł Pomiar prędkości metodą dopplerowską

Autor Piotr Czaban, Damian Orlef, Michał Pacholski

Opis Pomiar prędkości metodą dopplerowską.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-303/09-00

Nazwa projektu Wspieranie w rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Beneficjent (nazwa) Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe metoda dopplerowska, fizyka, pomiar prędkości

Tytuł Badanie efektu GMR

Autor Łukasz Balcerzak, Adam Kubiela, Marcin Śliwa

Opis Badanie efektu GMR. Warsztaty fizyczne na UW.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-303/09-00

Nazwa projektu Wspieranie w rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Beneficjent (nazwa) Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe GMR, warsztaty, fizyka

Tytuł Qubit jako podukład

Autor Filip Kiałka, Patryk Kubiczek

Opis Warsztaty KFnrD na Wydziale Fizyki UW.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-303/09-00

Nazwa projektu Wspieranie w rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Beneficjent (nazwa) Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe qubit, podukład, fizyka

Tytuł Eksperymenty w fizyce

Autor Daniel Gołaszewski, Wioletta Gołaszewska, Mariusz Gołaszewski

Opis Kurs "Eksperymenty w fizyce" prezentuje w formie filmów 19 doświadczeń z fizyki, które zgodnie z aktualną podstawą programową powinien poznać każdy uczeń gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Kurs zawiera niezbędne podstawy teoretyczne omawianych zagadnień,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://uczenonline.pl/

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe eksperymenty fizyczne, fizyka, kurs, gimnazjum

Tytuł Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych

Autor Weronika Śliwa

Opis Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego ogłoszonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r., w części dotyczącej nauczania fizyki w zakresie...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-077/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania fizyki dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych

Strona www projektu http://www.naukifizyczne.pl

Beneficjent (nazwa) Nowa Era sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe innowacyjny program, szkoły ponadgimnazjalne, fizyka