Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 482

sortuj według:

Tytuł Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach niezgody (RSNZ) dla klas gimnazjalnych

Autor Danuta Borecka-Biernat

Opis Sytuacji trudnych nie da się wykluczyć z życia człowieka. Już od narodzin człowiek musi nauczyć się radzić z trudnościami i wyzwaniami, które przed nim stoją. Kwestionariusz RSNZ przeznaczony jest do badania strategii radzenia w sytuacji konfliktu społecznego...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe testowanie, nadzędzie badające nastawienia, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, gimnazjum

Tytuł Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum

Autor Agnieszka Guzik, Patrycja Huget, Renata M. Sigva

Opis W fazie wstępnej konstruowania Kwestionariusza postaw twórczych vs. odtwórczych dokonano konceptualizacji cech badanych zmiennych – to jest postawy twórczej i odtwórczej. Skonstruowane narzędzie odnosi się w warstwie teoretycznej do pojęcia postawy twórczej vs....

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe test, postawy twórcze, odtwórcze, kreatywność, gimnazjum