Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 191

sortuj według:

Tytuł Interdyscyplinarność nauk techniczno - przyrodniczo – informatycznych

Autor Mirosław Bobek

Opis Materiał sygnalizuje interesującą koncepcję rozpatrywania organizmów żywych, jako biologicznych systemów informatyki, która pojawiła się w pracach prof. Stefana Węgrzyna. Przed-stawia pogląd, że informatyka jest tylko nauką o technicznych systemach informatyki....

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-192/12-00

Nazwa projektu Twórcza szkoła dla twórczego ucznia

Strona www projektu http://www.tworczaszkola.pl

Beneficjent (nazwa) Gmina Wilczyn

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wilczyn

Słowa kluczowe interdyscyplinarność, informatyka, algorytmika, nauka

Tytuł Zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotów ścisłych

Autor Adam Mazgajczyk

Opis W artykule, opisano, dlaczego i kiedy technologia informacyjna, która jest wykorzystywana w posługiwaniu się informacją, jest narzędziem wykorzystywanym przez nauczycieli i uczniów. Edukacja informatyczna w szkole jest realizowana na różnych przedmiotach. Technologia...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-192/12-00

Nazwa projektu Twórcza szkoła dla twórczego ucznia

Strona www projektu http://www.tworczaszkola.pl

Beneficjent (nazwa) Gmina Wilczyn

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wilczyn

Słowa kluczowe technologia informacyjna, komputer, przedmioty ściśle, informacja, informatyka

Tytuł Program nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej dzieci słabo widzących i niewidomych: „ Komputerowy świat wiedzy. Program nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej dzieci słabo widzących i niewidomych"

Autor M. Dobroń, B. Dziduch, B. Kazanowska, E. Prusak

Opis Edukacja uczniów z dysfunkcją wzroku wymaga zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w celu zapewnienia optymalnych warunków nabywania wiedzy i umiejętności. Tak rozumiany proces kształcenia uwzględnia możliwości i potrzeby niepełnosprawnych dzieci....

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-037/09-00

Nazwa projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"

Beneficjent (nazwa) Gmina Miasto Lublin/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe informatyka, dysfunkcja wzroku, program nauczania

Tytuł Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I - III Szkoły podstawowej nr 54 realizujący innowacyjny Program nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej dzieci słabo widzących i niewidomych

Autor Praca zbiorowa

Opis Edukacja uczniów z dysfunkcją wzroku wymaga zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w celu zapewnienia optymalnych warunków nabywania wiedzy i umiejętności. Tak rozumiany proces kształcenia uwzględnia możliwości i potrzeby niepełnosprawnych dzieci....

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-037/09-00

Nazwa projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"

Beneficjent (nazwa) Gmina Miasto Lublin/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe informatyka, dysfunkcja wzroku, program nauczania

Tytuł Program nauczania informatyki

Autor Anna Stanisławska, Monika Kapica-Szyroki

Opis Program został opracowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Przygotowane zadania i ćwiczenia zostały sformułowane w taki sposób, aby możliwa była praca indywidualna, a także praca w zespołach dwuosobowych lub liczniejszych grupach, co...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-192/12-00

Nazwa projektu Twórcza szkoła dla twórczego ucznia

Strona www projektu http://www.tworczaszkola.pl

Beneficjent (nazwa) Gmina Wilczyn

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wilczyn

Słowa kluczowe informatyka, narzędzia informatyczne, zasada działania komputerów, aplikacja, modelowanie i symulacje komputerowe