Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 357

sortuj według:

Tytuł Raport z badań przeprowadzonych wśród uczniów przed wdrożeniem innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Agata Zabłocka- Bursa, Iwona Pilchowska

Opis Celem badania jest określenie poziom wiedzy i umiejętności matematycznych uczniów, którzy przez rok będą wdrażali innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących. Badanie ma formę pretestu, dzięki, któremu porównanie wyniku przed...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł Raport z badań normalizacyjnych i walidacyjnych Skali Umiejętności Tworzenia Matematycznych Modeli Umysłowych i Skali Bezradności Intelektualnej.

Autor Agata Zabłocka- Bursa, Iwona Pilchowska

Opis Celem prowadzonych badań było opracowanie narzędzia badającego umiejętność tworzenia matematycznych modeli umysłowych, a także stworzenie norm dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz walidacja nowopowstałego narzędzia. Drugim celem prowadzonych badań było...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł 100 interaktywnych apletów do innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Praca zbiorowa

Opis Zestaw 100 apletów (interaktywnych kart pracy) jest wykonany w programie GeoGebra. Aplety można używać na lekcjach przy pomocy komputera nauczycielskiego, projektora multimedialnego, tablicy interaktywnej, komputerów bądź tabletów uczniowskich.. Opisy ich zastosowania...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł 300 scenariuszy do innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Praca zbiorowa: Edyta Pobiega, Małgorzata Zbińkowska, Daria Szalińska, Joanna Leszek, Janina Konieczna, Jerzy Mil, Agata Matuszczak

Opis Zbiór 300 scenariuszy lekcyjnych zawierających elementy oceniania kształtującego: cele lekcji, cele sformułowane w języku ucznia, powiązanie z wcześniejszą wiedzą, kryteria sukcesu - czyli zakładane osiągnięcia uczniów uzyskane po danej lekcji oraz pytanie kluczowe...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK

Tytuł 33 skrypty do innowacyjnego programu nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących

Autor Praca zbiorowa

Opis Skrypty dla uczniów to materiały dydaktyczne w których zawarty jest opis samodzielnej pracy z apletami, a także ćwiczenia do poszczególnych tematów. Zbiór zadań obejmuje 33 skrypty, które podzielone są na osobne części i obejmują poszczególne działy podstawy...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-062/12-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Strona www projektu https://sites.google.com/site/programdlalo/

Beneficjent (nazwa) SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program nauczania, matematyka, liceum ogólnokształcące, innowacyjny, TIK