Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 179

sortuj według:

Tytuł Rozmowy telefoniczne

Autor Anna Piotrowska

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu lingwistycznym. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe telefon, rozmowa, język angielski, program nauczania

Tytuł Szekspir - życie i twórczość

Autor Anna Piotrowska

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu lingwistycznym. Cele zajęć: rozwijanie wiedzy na temat Williama Shakespeare’a i jego twórczości, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe Szekspir, teatr, sztuka, język angielski, program nauczania

Tytuł Londyńskie metro

Autor Anna Piotrowska

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń on-line". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu lingwistycznym. Cele zajęć: poznanie słownictwa związanego z podróżowaniem metrem, rozwijanie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, rozwijanie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe Londyn, metro, podróżowanie, język angielski, scenariusz lekcji

Tytuł Spotkanie zespołu redakcyjnego - zakładamy własną gazetę!

Autor Alicja Lewandowska

Opis Scenariusz powstał w ramach realizacji projektu "Uczeń online". Autorem scenariusza jest opiekun koła naukowego o profilu humanistycznym. Cele zajęć: wspieranie i rozwój zainteresowań dziennikarskich uczniów, wskazywanie twórczych sposobów wykorzystania czasu wolnego,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-154/09-00

Nazwa projektu Uczeń online

Strona www projektu http://www.uczenonline.pl

Beneficjent (nazwa) SuperMemo World Sp z o. o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe dziennikarstwo, dziennikarz, gazeta szkolna, język angielski, program nauczania

Tytuł Scenariusze zajęć z języka angielskiego

Autor Mersha Woldu

Opis Scenariusze zajęć z języka angielskiego wykorzystane na obozie naukowym

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe język angielski, scenariusz zajęć, konkurs, zabawa, doskonalenie języka