Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 287

sortuj według:

Tytuł Program pracy szkolnych grup wyrównawczych "Zdobywcy przyszłości"

Autor Anna Okońska-Walkowicz

Opis Program zajęć wyrównawczych wraz z materiałami pomocniczymi w załączniku: Pedagogika C. Rogersa, Skuteczne działania jako sposób budowania pozytywnego obrazu samego siebie, Pochwały, jako wsparcie dla samowiedzy, o roli komunikacji interpersonalnej raz jeszcze,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-129/08-00

Nazwa projektu "E-akademia przyszłości"

Strona www projektu http://www.eakademiaprzyszlosci.pl

Beneficjent (nazwa) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, metoda projektu, metody aktywizujące, wyrównywanie szans edukacyjnych

Tytuł Jak pracować metodą projektów?

Autor Anna Klimowicz

Opis Poradnik metodyczny. Metoda projektu jest najbardziej interaktywną metodą nauczania, ponieważ najsilniej angażuje uczniów, a przy tym łączy inne metody i techniki uczenia się.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-129/08-00

Nazwa projektu "E-akademia przyszłości"

Strona www projektu http://www.eakademiaprzyszlosci.pl

Beneficjent (nazwa) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, metoda projektu

Tytuł Gimnazjalny program kształtowania kompetencji kluczowych (wersja po wdrożeniu)

Autor Praca zbiorowa

Opis Druga odsłona poradnika wzbogacona o treści wynikające z wdrożenia programu w szkołach realizujących projekt "e-Akademia Przyszłości". Gimnazjalny program kształtowania kompetencji kluczowych jest zbudowany z 5 rozdziałów: Rozdział 1. Kompetencje kluczowe w ...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-129/08-00

Nazwa projektu "E-akademia przyszłości"

Strona www projektu http://www.eakademiaprzyszlosci.pl

Beneficjent (nazwa) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, metoda projektu, metody aktywizujące, wyrównywanie szans edukacyjnych

Tytuł Gimnazjalny program kształtowania kompetencji kluczowych

Autor Praca zbiorowa

Opis Gimnazjalny program kształtowania kompetencji kluczowych składa się z 5 rozdziałów: Rozdział 1. Kompetencje kluczowe w nauczaniu i uczeniu się. Rozdział 2. Podstawa programowa a kompetencje kluczowe, przykłady powiązań. Rozdział 3. Kompetencje kluczowe a...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-129/08-00

Nazwa projektu "E-akademia przyszłości"

Strona www projektu http://www.eakademiaprzyszlosci.pl

Beneficjent (nazwa) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, metoda projektu, metody aktywizujące, wyrównywanie szans edukacyjnych

Tytuł Jak wdrażano gimnazjalny program kształtowania kompetencji kluczowych

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja podsumowująca wdrożenie Gimnazjalnego programu kompetencji kluczowych w szkołach uczestniczących w projekcie "e-Akademia Przyszłości".

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-129/08-00

Nazwa projektu "E-akademia przyszłości"

Strona www projektu http://www.eakademiaprzyszlosci.pl

Beneficjent (nazwa) Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, metoda projektu, metody aktywizujące, wyrównywanie szans edukacyjnych