Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 287

sortuj według:

Tytuł Rola zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w kształtowaniu kompetencji kluczowych

Autor Mirosława Gerkowicz

Opis Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych w Polsce wschodniej umożliwiające im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy. Jego realizacja odbywała się poprzez program...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-064/08-00

Nazwa projektu Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej

Strona www projektu http://www.kluczowE-kompetencje.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, kompetencje kluczowe , zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozaszkolne

Tytuł Metodyka realizacji programów autorskich w aspekcie metodologii wdrażania programów rozwijania kompetencji kluczowych

Autor Maria Sobczak

Opis Przedstawione opracowanie jest raportem ewaluacyjnym dla procesu i efektów konstrukcji oraz wdrażania autorskich programów rozwijania kompetencji kluczowych, a równocześnie stanowi uporządkowaną prezentacją tych działań.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-064/08-00

Nazwa projektu Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej

Strona www projektu http://www.kluczowE-kompetencje.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe raport, kompetencje kluczowe, metodyka, program autorski

Tytuł Dobre praktyki w metodologii wdrażania programów rozwijania kompetencji kluczowych

Redaktor Alina Reszka

Opis Definicje "dobrej praktyki" przyjęte w różnych krajach mogą różnić się w zależności od obowiązującego tam prawa, odmiennej sytuacji ekonomicznej i politycznej, różnic w kulturze i doświadczeniach. Generalnie rzecz biorąc mianem „dobrych praktyk” określamy...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-064/08-00

Nazwa projektu Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej

Strona www projektu http://www.kluczowE-kompetencje.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe dobre, praktyki, program, wdrażanie, kompetencje kluczowe

Tytuł Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy - doświadczenia, najlepsze praktyki, perspektywy

Autor Zbigniew Gaś

Opis Sprawne radzenie sobie z wymogami współczesnego świata wymaga od dorosłego człowieka, zarówno zrozumienia i akceptowania siebie, jak i współistnienia z innymi ludźmi oraz wywiązywania się z pełnionych ról społecznych, aż po przyjmowanie współodpowiedzialności...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-064/08-00

Nazwa projektu Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej

Strona www projektu http://www.kluczowe-kompetencje.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe raport, kompetencje kluczowe, perspektywy

Tytuł Rola ewaluacji zewnętrznej w kształtowaniu kompetencji kluczowych

Autor Marek Białach

Opis Celem głównym niniejszego opracowania jest przedstawienie roli ewaluacji zewnętrznej w procesie kształtowania kompetencji kluczowych. Za cele szczegółowe autor postawił sobie: - prezentację metodyki ewaluacji wykorzystanej w projekcie „Szkoła Kluczowych Kompetencji....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-064/08-00

Nazwa projektu Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej

Strona www projektu http://www.kluczowe-kompetencje.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, kompetencje kluczowe