Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 287

sortuj według:

Tytuł Raport ewaluacyjny - Rola prowadzonej ewaluacji wewnętrznej w kształtowaniu kompetencji kluczowych

Autor Antoni Piłat

Opis Celem publikacji jest przede wszystkim ukazanie, jaką rolę spełniała i spełnia ewaluacja wewnętrzna w trakcie realizacji zadań projektowych. Czy jest ona potrzebna? Jeżeli tak, to komu? Jaką spełnia ona rolę w opinii nauczycieli wdrażających autorskie programy...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-064/08-00

Nazwa projektu Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej

Strona www projektu http://www.kluczowe-kompetencje.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, kompetencje kluczowe

Tytuł Innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietem edukacyjnym

Autor Agnieszka Mikina, Bożena Zając, Andrzej Zając, Wojciech Kreft, Konrad Rokoszewski

Opis Innowacyjny Program Zajęć Edukacyjnych z Pakietem Edukacyjnym to podręcznik dla nauczycieli, który pozwala prowadzić w gimnazjum zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości metodą projektów. Zawiera scenariusze zajęć, których zastosowanie...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-089/10-00

Nazwa projektu Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery

Strona www projektu http://www.drogadokariery.pl/

Beneficjent (nazwa) ECORYS Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe metoda projektów, kompetencje kluczowe, zainteresowania, gimnazjum, pakiet edukacyjny

Tytuł Rola projektu "Fizyka jest ciekawa" w rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów Liceów Ogólnokształcących z województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego

Autor Aleksandra Gołębiewska, Katarzyna Brylczak

Opis Raport podsumowujący 3-letni projekt "Fizyka jest ciekawa", w którym opisana jest rola kompetencji kluczowych u licealistów z 3 województw.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-129/09-00

Nazwa projektu "Fizyka jest ciekawa"

Strona www projektu http://www.fizykajestciekawa.pl

Beneficjent (nazwa) PWN.pl spółka z o. o

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, fizyka, metoda projektu

Tytuł Rozwój kompetencji kluczowych w edukacji młodzieży gimnazjalnej

Autor praca zbiorowa

Opis Publikacja podsumowująca realizację projektu "Rozwój Przez Kompetencje", zawierająca opis działań na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji młodzieży gimnazjalnej.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-155/09-00

Nazwa projektu Rozwój przez kompetencje

Strona www projektu http://rozwojprzezkompetencje.eduportal.pl/Default.aspx

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe rozwój, kompetencje kluczowe, RPK

Tytuł Kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Autor Małgorzata Abelite, Paweł Baran, Kamila Dębińska, Andrzej Łuc

Opis Zachodzące w Unii Europejskiej zmiany społeczne i gospodarcze niosą ze sobą nowe możliwości i nowe wyzwania. Europejczycy muszą na bieżąco uzupełniać swoje umiejętności, zarówno zawodowe, jak i ogólne, pozwalające przystosować się do zachodzących zmian....

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-118/09-00

Nazwa projektu "Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT"

Strona www projektu http://www.kompetencje.gimnazja.eduportal.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Szczeciński

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe fizyka, matematyka, przedsiębiorczość, gimnazjum, kompetencje kluczowe