Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 287

sortuj według:

Tytuł Zadania i funkcje szkół rolniczych w Polsce z perspektywy kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedsiębiorczości i inicjatywności

Redaktor Jarosław Domalewski (red.)

Opis Publikacja zawiera analizę poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i uczennic szkół rolniczych w Polsce oraz diagnozę kierunków rozwoju szkolnictwa rolniczego. Raport, wydany nakładem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauki, oparty jest na...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-290/09-00

Nazwa projektu Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności wśród uczniów szkół roliczych w Polsce - CEKIN

Strona www projektu http://www.cekin.eu

Beneficjent (nazwa) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brwinów

Słowa kluczowe przedsiębiorczość, inicjatywność, kompetencje kluczowe, szkoły rolnicze

Tytuł Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja ma charakter broszury informującej o działaniach i uzyskanych efektach związanych z realizacją Projektu "Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju" realizowanego w latach 2008-2012 przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i Fundację Rozwoju...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-046/08-00

Nazwa projektu Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju

Strona www projektu http://www.uph.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Siedlce

Słowa kluczowe kompetencje kluczowe, metoda projektu, metody aktywizujące