Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 234

sortuj według:

Tytuł Przedszkolak zdobywa szczyt, czyli jak wspierać i stymulować rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?

Autor Marta Miłoń

Opis Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym przeważnie rozpatrujemy w czterech obszarach: rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalno-społeczny oraz rozwój mowy. Powyższe obszary rozkwitu psychomotorycznego dziecka to sekwencje zmian o charakterze progresywnym, zakładając, że...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-165/12-00

Nazwa projektu Edukacja fundamentalna w przedszkolu

Strona www projektu http://edukacjafundamentalna.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji (Łomianki)

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Łomianki

Słowa kluczowe rozwój, przedszkolny, kształcenie, wychowanie, edukacja

Tytuł Raport z pilotażowego wdrożenia praktyk zawodowych, jako formy doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Autor Andrzej Szozda, Ewa Żółtaszek

Opis Publikacji jest raportem z pilotażowego wdrożenia programów praktyk zawodowych zawierająca rekomendacje modelowych rozwiązań do dalszego wdrażania. Aktualizacja wiedzy i umiejętności praktycznych przez nauczycieli kształcenia zawodowego ma niewątpliwie wpływ na...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe praktyka, nauczyciel, program, kształcenie, zawodowe

Tytuł Raport końcowy z badania społecznego

Autor M. Kalinowska, E. Drogosz-Zabłocka, M. Magdziarz, E. Michalska

Opis Analiza stopnia kształcenia w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych pod kątem rozwijania praktycznych umiejętności interdyscyplinarnych uczniów szkół gimnazjum z terenu województw małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz śląskiego. Badaniu...

Numer konkursu 4/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.04-00-072/10-00

Nazwa projektu INTERBLOK

Strona www projektu http://www.interblok.pl

Beneficjent (nazwa) Samodzielne Koło Terenowe nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe raport, kształcenie, gimnazjum, eksperymenty, pokazy

Tytuł Metodyczne aspekty kształcenia

Autor Bogdan Urbanek

Opis Praca nauczyciela wymaga nie tylko coraz lepszego przygotowania zawodowego, a zatem wykształcenia, także coraz większego wkładu osobowego, zdolności, umiejętności, chęci i zamiłowań. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli jest wręcz nakazem czasów w jakich żyjemy,...

Numer konkursu 3.3.2/5/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/09-00

Nazwa projektu Szansa na przyszłość. Studia - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Beneficjent (nazwa) Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczecin

Słowa kluczowe metodyka, kształcenie, dydaktyka, procesy, edukacja

Tytuł Program praktyk – branża turystyczna

Autor Praca zbiorowa

Opis Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży turystycznej. Istotą realizowanego szkolenia praktycznego jest zainspirowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a uczestnikami praktyk. Współpraca...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-139/11-00

Nazwa projektu Praktyka kluczem do sukcesu

Beneficjent (nazwa) Marcin Przypis GP Konsulting w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe program, praktyka, turystyka, nauczyciele, kształcenie