Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 270

sortuj według:

Tytuł Kraina misiów - mała metoda projektów

Autor Lidia Nowak Kwiatkowska

Opis Metoda projektów pozwala na kształtowanie u uczniów wielu umiejętności związanych z podejmowaniem konkretnych działań: od fazy ich planowania i poszukiwania wsparcia (czasami także finansowego), aż po ich realizację i ocenę.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-092/10-00

Nazwa projektu Praktyka czyni mistrza!

Strona www projektu http://praktyki.swsz.katowice.pl

Beneficjent (nazwa) Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Katowice

Słowa kluczowe uczniowie, lekcja, nauczyciel, pakiet

Tytuł Regulamin praktyk studiów II stopnia

Autor Praca zbiorowa

Opis Regulamin praktyk studiów II stopnia.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-072/10-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPiA UAM

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe regulamin, praktyki, studia II stopnia, nauczyciel, student

Tytuł Regulamin praktyk studiów I stopnia

Autor Praca zbiorowa

Opis Regulamin praktyk studiów I stopnia.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-072/10-00

Nazwa projektu Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPiA UAM

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe regulamin, praktyki, studia I stopnia, nauczyciel, student

Tytuł Podręcznik dla uczestnika praktyk

Autor Bogusław Korzeniowski

Opis Podręcznik dla uczestnika praktyk w ramach projektu "Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej".

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-122/11-00

Nazwa projektu Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej

Strona www projektu http://www.motopraktyki.pl/

Beneficjent (nazwa) Nowa Era sp. z o.o. - Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe motoryzacja, podręcznik, praktyki, uczestnik, nauczyciel

Tytuł Publikacja Jak być dobrym nauczycielem – wychowawcą

Autor Grażyna Piskorska

Opis Dokonująca się transformacja ustrojowa, w XXI wieku wymaga od wielu dziedzin naszego życia szybkich przeobrażeń. Za wyraz przeobrażeń można uznać zmagania o nowy ład edukacyjny, o model oświaty odpowiadający potrzebom i aspiracjom współczesnego społeczeństwa. W...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-018/10-00

Nazwa projektu Innowacyjne praktyki pedagogiczne szansą rozwoju oświaty

Beneficjent (nazwa) Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Ryki

Słowa kluczowe praktyki pedagogiczne, nauczyciel