Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 270

sortuj według:

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowany dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie technika cyfrowych procesów graficznych + dziennik opiekuna praktyk zawodowych

Autor Wojciech Pilc

Opis Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie kształcenia zawodowego, szczególnie kształcenia praktycznego wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodów w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. Praktyki mają...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program, dziennik, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowany dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie sprzedawcy + dziennik opiekuna praktyk zawodowych

Autor Beata Rzeźnik

Opis Praktyka zawodowa ułatwia przejście ucznia ze szkoły na rynek pracy, pozwala zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Jest ogniwem łączącym szkołę z praktyką gospodarczą. Aby wzmocnić powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy niezbędne jest systematyczne...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program nauczania, dziennik praktyk, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Dziennik praktyk

Autor Małgorzata Stodulna

Opis Dziennik praktyk powstały w trakcie realizacji projektu „Czas na nas - praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-127/11-00

Nazwa projektu Czas na nas – praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Strona www projektu http://www.mirip.org.pl/787,po-kl-3-4-3-branza-spozywcza-i-gastronomiczna.html

Beneficjent (nazwa) Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe szkolenia, spożywczy, nauczyciel, instruktor, POKL

Tytuł Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu branży spożywczej i gastronomicznej dla zawodów: cukiernik, piekarz, kucharz

Autor Sz. Konkol, I. Kos-Górczyńska, P. Łebkowski, J. Piotrowicz, K. Szulborski, Z. Wypych

Opis Program ma na celu podniesienie kompetencji oraz aktualizację wiedzy nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (210 kobiet i 70 mężczyzn) poprzez realizację programów doskonalenia zawodowego w wiodących i innowacyjnych przedsiębiorstwach w postaci...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-127/11-00

Nazwa projektu Czas na nas – praktyki dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Strona www projektu http://www.mirip.org.pl/787,po-kl-3-4-3-branza-spozywcza-i-gastronomiczna.html

Beneficjent (nazwa) Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe szkolenia, spożywczy, nauczyciel, instruktor, POKL

Tytuł Dziennik praktyk

Autor Praca zbiorowa

Opis Wzór dziennika praktyk zawierający tabele do uzupełnienia przez opiekuna i uczestnika praktyk, dokumentujące przebieg praktyk zawodowych nauczycieli.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-125/11-00

Nazwa projektu Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych

Beneficjent (nazwa) Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe nauczyciel, instruktor, motoryzacja, blacharstwo, dziennik