Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 270

sortuj według:

Tytuł Przewodnik realizacji praktyk pedagogicznych dla studentów filologii oraz pedagogiki WSL

Autor Aleksandra Raźniak

Opis Przewodnik adresowany jest do studentów trzech specjalności nauczycielskich: filologii angielskiej, germańskiej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej. Dokument przedstawia szczegółową organizację praktyk – w części szkoleniowej i praktycznej w szkołach - oraz zawiera...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/09

Numer projektu POKL.03.03.02-00-063/10-00

Nazwa projektu WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli

Strona www projektu http://www.lider.wsl.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Częstochowa

Słowa kluczowe praktyki, nauczyciel, dydaktyka, metody

Tytuł Recenzja Przewodnika dla nauczycieli do Innowacyjnego Programu Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości

Autor Beata Kośka

Opis Celem recenzji jest przedstawienie niezależnej oceny opracowanego przewodnika dla nauczycieli wraz z załącznikami. Recenzja zawiera analizę przewodnika dla nauczycieli pod względem jego użyteczności, przejrzystości, atrakcyjności i możliwości jego wykorzystania na...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-081/12-00

Nazwa projektu Kreatywnie w przedsiębiorczość

Beneficjent (nazwa) Gmina Lublin

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe kreatywnie, przedsiębiorczość, przewodnik, nauczyciel, innowacja

Tytuł Ścieżki edukacyjne - teoria w praktyce. Przykłady praktycznych rozwiązań edukacyjnych

Redaktor Krystyna Koczur

Opis Publikacja zawiera scenariusze zajęć (modele edukacyjne) oraz programy pracy z praktykantem wypracowane w trakcie realizacji projektu.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-092/10-00

Nazwa projektu Praktyka czyni mistrza!

Strona www projektu http://praktyki.swsz.katowice.pl

Beneficjent (nazwa) Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Katowice

Słowa kluczowe dziecko, edukacja, nauczyciel, praktyki

Tytuł Program praktyk pedagogicznych - studia II stopnia - 150 godzin

Autor Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow

Opis Praktyki mają kształtować podmiotowość i aktywność indywidualną studentów, ale równie ważnym zadaniem jest rozwijanie ich umiejętności zespołowej współpracy. Podejmowana ona będzie między innymi na rzecz Uniwersytetu, społeczności akademickiej, środowiska...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-037/10-00

Nazwa projektu Usus est optimus magister - praktyka jest najlepszym nauczycielem

Strona www projektu http://www.praktyki.uwb.eduportal.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe praktyka, nauczyciel, szkoła, studia, pedagogika

Tytuł Program praktyk pedagogicznych - studia II stopnia - dwie specjalności

Autor Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow

Opis Praktyki mają kształtować podmiotowość i aktywność indywidualną studentów, ale równie ważnym zadaniem jest rozwijanie ich umiejętności zespołowej współpracy. Podejmowana ona będzie między innymi na rzecz Uniwersytetu, społeczności akademickiej, środowiska...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-037/10-00

Nazwa projektu Usus est optimus magister - praktyka jest najlepszym nauczycielem

Strona www projektu http://www.praktyki.uwb.eduportal.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet w Białymstoku

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Białystok

Słowa kluczowe praktyka, nauczyciel, szkoła, studia, pedagogika