Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 182

sortuj według:

Tytuł Raport ewaluacyjny projektu pt. Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Autor Jacek Jędrzejowski

Opis Istotą projektu jest opracowanie i wdrożenie programów praktycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu w przyjętych w projekcie zawodach. Zapisy projektu stanowią formalną i merytoryczną podstawę podejmowanych przez...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-316/12-00

Nazwa projektu Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Strona www projektu http://lp.optima.opole.pl/10/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe ewaluacja, nauczyciele, kształcenie, analiza, doskonalenie

Tytuł Raport ewaluacyjny projektu pt. Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Autor Amadeusz Lipczak

Opis Na podstawie badań diagnostycznych poprzedzających ogłoszenie konkursu na projekty praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego stwierdzono występowanie negatywnego zjawiska braku powiązań szkół zawodowych z przedsiębiorstwami, do których kształcą kadry. Za...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-179/12-00

Nazwa projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Strona www projektu http://dnzu.optima.opole.pl/1/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe ewaluacja, nauczyciele, kształcenie, analiza, doskonalenie

Tytuł Poprawa jakości praktyki pedagogicznej

Autor Praca zbiorowa

Opis Książka jest zbiorem artykułów wielu podmiotów uczestniczących w procesie edukacji przyszłych nauczycieli. Oprócz tekstów nauczycieli akademickich, zamieszczono wartościowe teksty nauczycieli sprawujących opiekę nad studentami w czasie praktyk pedagogicznych....

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-015/10-00

Nazwa projektu Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Konin

Słowa kluczowe praktyka pedagogiczna, nauczyciele, poprawa jakości

Tytuł Jakość innowacji i ewaluacji w toku praktyki pedagogicznej studentów

Autor Praca zbiorowa

Opis Książka zawiera artykuły mające przyczynić się do poprawy jakości edukacji przyszłych nauczycieli we współpracy ze środowiskiem lokalnym i regionem, także w zakresie praktyk, oraz informacje na temat projektu "Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele"....

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-015/10-00

Nazwa projektu Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Konin

Słowa kluczowe efektywność, ewaluacja, praktyka pedagogiczna, nauczyciele

Tytuł Efektywność i efekty praktyki pedagogicznej

Autor Praca zbiorowa

Opis W części I publikacji znajdują się opracowania nauczycieli akademickich i nauczycieli-praktyków pod hasłem "Nauczyciele wobec przyszłych nauczycieli". Część druga, pod hasłem "Studenci wobec praktyki pedagogicznej", zawiera teksty stanowiące debiuty studenckie oraz...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-015/10-00

Nazwa projektu Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Konin

Słowa kluczowe praktyka pedagogiczna, efekty, efektywność, nauczyciele