Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 182

sortuj według:

Tytuł Ewaluacja okresowa projektu "Doskonały praktyk"

Autor Dominik Witkowski

Opis Niniejszy raport okresowy powstał po zakończeniu etapu warsztatowo praktycznego, a jego zakres tematyczny dotyczy przede wszystkim - Wdrożenia programu "Doskonaly praktyk" pilotaż. Ponadto w dokumencie uzupełniono analizę ewaluacyjną procesu rekrutacyjnego przedstawioną...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-039/10-00

Nazwa projektu Doskonały praktyk

Strona www projektu http://www.doskonalypraktyk.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Piła

Słowa kluczowe badanie, raport, ewaluacja, nauczyciele, projekt

Tytuł Ewaluacja końcowa projektu "Doskonały parktyk" -Raport

Autor Dominik Witkowski

Opis Niniejszy raport końcowy przygotowano po zamknięciu etapu eksperckiego i tym samym całego projektu (kwiecień 2012r.). Z uwagi na to, treść dokumentu koncentruje się na analizie Pilotazowego wdrożenia programu "Doskonaly praktyk" kontynuje prowadzoną od początku...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-039/10-00

Nazwa projektu Doskonały praktyk

Strona www projektu http://www.doskonalypraktyk.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Piła

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, nauczyciele, badanie, projekt