Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 219

sortuj według:

Tytuł Raport z badań FGI dotyczących praktyk pedagogicznych w przedszkolach

Autor ASM Centrum Badań i Analiz Rynku

Opis Celem badania było poznanie eksperckich opinii na temat obecnego systemu praktyk, jego niedoskonałości, możliwości ulepszania i najlepszych rozwiązań w realizacji praktyk dla studentów kształconych do zawodu nauczyciela w przedszkolu. Na podstawie wyników badania...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/11-00

Nazwa projektu Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe badania, fokusy, przedszkolne, WSNHiD, praktyki

Tytuł Opinie i wnioski na temat praktyk pedagogicznych realizowanych w placówkach wychowania wczesnoszkolnego (raport z badania ilościowego)

Autor BIOSTAT

Opis Niniejszy raport przedstawia zebrane wyniki badania ankietowego przeprowadzonego od czerwca do lipca 2012 r. z nauczycielami wychowania wczesnoszkolnego oraz studentami specjalności nauczycielskich w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, którzy w roku akademickim...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/11-00

Nazwa projektu Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe wczesnoszkolna, badania, WSNHiD, praktyki, studenci

Tytuł Opinie i wnioski na temat praktyk pedagogicznych realizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego (raport z badania ilościowego)

Autor BIOSTAT

Opis Raport przedstawia zebrane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w okresie od czerwca do lipca 2012 r. z nauczycielami wychowania przedszkolnego oraz studentami specjalności nauczycielskich w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, którzy w roku akademickim...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/11-00

Nazwa projektu Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe badania, modele, praktyki, WSNHiD, ilościowe

Tytuł Opinie i wnioski studentów na temat praktyk pedagogicznych realizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego (raport z badań jakościowych)

Autor BIOSTAT

Opis Raport przedstawia zebrane wyniki badania jakościowego przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2012 r. z nauczycielami wychowania przedszkolnego oraz studentami specjalności nauczycielskich w zakresie edukacji przedszkolnej, którzy w roku akademickim 2011/2012 odbywają lub...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/11-00

Nazwa projektu Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe badania, jakościowe, studenci, WSNHiD, praktyki

Tytuł Model praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela w placówkach przedszkolnych

Autor Marta Szabelska-Holeksa, Joanna Świątkiewicz

Opis Oparty na ogólnopolskich badaniach, model praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Dokument dotyczy placówek wychowania przedszkolnego, powstał równolegle do modelu dla klas I-II szkół podstawowych. Model proponuje nowe podejście...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/11-00

Nazwa projektu Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe przedszkola, praktyki, studenci, WSNHiD, model