Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 219

sortuj według:

Tytuł Model praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych

Autor Marta Szabelska-Holeksa, Joanna Świątkiewicz

Opis Oparty na ogólnopolskich badaniach, model praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Dokument dotyczy klas I-III, powstał równolegle do modelu dla przedszkoli. Model proponuje nowe podejście do praktyk, skoncentrowane na wsparciu...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-031/11-00

Nazwa projektu Nowe modele praktyk pedagogicznych dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) Poznań

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe praktyki, model, wczesnoszkolna, studenci, WSNHiD

Tytuł Biuletyn praktyk pedagogicznych nr 1: Materiały z I konferencji

Autor B. Jackowiak, A. Cieszyńska, R. Dudziak, M. Dylewska, E. Rybska

Opis Biuletyn praktyk pedagogicznych (BPP) skierowany jest w szczególności do uczestników Projektu "Szkoła i Uniwersytet - wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-040/10-00

Nazwa projektu Szkoła i Uniwersytet - wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych

Strona www projektu http://www.siup.amu.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe student, praktyki, pedagogika, biologia, UAM

Tytuł Dostosowanie tematyki praktyk do uwarunkowań regionalnych

Autor Michał Mackiewicz, Mariusz Michalski, Joanna Stopolska

Opis W raporcie zostały wskazane pożądane kierunki zmian oraz zaproponowane rekomendacje, których celem jest dostosowanie tematyki praktyk pedagogicznych w zakresie edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczania języka angielskiego do uwarunkowań województwa śląskiego.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe praktyki, nauczyciel, przedszkole, szkoła, zawód

Tytuł Program doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu sektora informatycznego i telekomunikacyjnego

Autor Ewa Katarzyna Organiściak, Agnieszka Szkudlarek

Opis Kompleksowy program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach, przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących kadry na potrzeby sektora informatycznego i teleinformatycznego. Uwzględnia specyfikę potrzeb wyżej...

Numer konkursu 3.4.3

Numer projektu POKL.03.04.03.00-014/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel w teorii i praktyce. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym

Strona www projektu http://www.nauczyciel-teoriaipraktyka.pl

Beneficjent (nazwa) TYLDA sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zielona Góra

Słowa kluczowe program, przedmioty zawodowe, informatyka, telekomunikacja, praktyki

Tytuł Metody organizowania i ewaluacji pracy praktykanta oraz wdrożenia nowo opracowanego Programu Praktyk Pedagogicznych

Autor Katarzyna Czekaj, Mariusz Michalski, Dominika Świech

Opis Materiały dla nauczycieli biorących udział w warsztatach bloku D w ramach projektu „Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa”. Materiały mają na celu zwiększenie wiedzy dydaktyków na temat ich zadań jako opiekunów studenckich praktyk, a także na...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-039/10-00

Nazwa projektu Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa

Strona www projektu http://www.innowacyjne-praktyki.pl/

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zamość

Słowa kluczowe organizowanie pracy, praktyki, ewaluacja