Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 311

sortuj według:

Tytuł Matematyka dla każdego. Nakładka indywidualizująca pracę z uczniem zdolnym, przeciętnym i z zaległościami. Klasa V i VI

Autor Krystyna Madej

Opis Nakładka indywidualizująca dla uczniów klasy V i VI do programu nauczania matematyki - "Matematyka dla każdego". Nakładki napisane są z podziałem na rozdziały z programu nauczania oraz z podziałem na uczniów z: zaległościami, przeciętnego i zdolnego. Tak zbudowana...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-149/12-00

Nazwa projektu Apetyt na przyszłość

Strona www projektu http://www.apetytnaprzyszlosc.pl/

Beneficjent (nazwa) Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Tarnobrzeg

Słowa kluczowe nakładka, program, matematyka, indywidualizacja, innowacje

Tytuł Program stażu dla branży turytsycznej

Autor Beata Sienicka, Aldona Nowacka

Opis Celem stażu jest uczestnictwo nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, w stażach wg opracowanego programu stażu, a tym samym umacnianie więzi pomiędzy szkołami a przedsiębiorstwami. Umożliwi to: zapoznanie się z najnowszymi...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-210/11-00

Nazwa projektu Staże podstawą kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe turystyka, program, staż, nauczyciele, zawodowy

Tytuł Program stażu dla branży ogrodnictwo i agrobiznes

Autor Tomasz Pągowski, Aneta Rosochacka

Opis Celem stażu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w sposób niestereotypowy i równościowy, który umożliwia włączenie w równym stopniu kobiet i mężczyzn do każdego rodzaju zajęć(komputery, obsługa techniczna,). Nauczyciele/ nauczycielki powinni być...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-210/11-00

Nazwa projektu Staże podstawą kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe ogrodnictwo, agrobiznes, program, staż, nauczyciele

Tytuł Program stażu dla branży mechaniczno-samochodowej

Autor Andrzej Lipski, Marek Lewoniec

Opis Celem głównym stażu jest możliwość odbycia 80–cio godzinnych staży przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zakładach naprawczych oraz innych instytucjach związanych z techniką...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-210/11-00

Nazwa projektu Staże podstawą kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program, staż, mechanika samochodowa, nauczyciele

Tytuł Program stażu dla branży hotelarstwo

Autor Jolanta Cudziło-Abramczuk, Honorata Oleksiejuk

Opis Jednym z założeń stażu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w sposób niestereotypowy i równościowy, który umożliwia włączenie w równym stopniu kobiet i mężczyzn do każdego rodzaju zająć. Nauczyciele powinni być świadomi wpływu stereotypów...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-210/11-00

Nazwa projektu Staże podstawą kształcenia zawodowego

Beneficjent (nazwa) Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe hotelarstwo, staż, program, nauczyciele