Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 311

sortuj według:

Tytuł Program praktyk zawodowych realizowany dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie technika cyfrowych procesów graficznych + dziennik opiekuna praktyk zawodowych

Autor Wojciech Pilc

Opis Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie kształcenia zawodowego, szczególnie kształcenia praktycznego wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodów w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. Praktyki mają...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-045/11-00

Nazwa projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

Strona www projektu http://www.handelireklama.darr.pl

Beneficjent (nazwa) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Szczawno - Zdrój

Słowa kluczowe program, dziennik, praktyka, nauczyciel, opiekun

Tytuł Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych - I

Autor Praca zbiorowa

Opis Pierwsza wersja Programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodzie: blacharz samochodowy, został opracowany na potrzeby projektu „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-125/11-00

Nazwa projektu Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych

Strona www projektu http://www.moto.mirip.org.pl/

Beneficjent (nazwa) Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe program, nauczyciel, instruktor, motoryzacja, blacharstwo

Tytuł Raport z przebiegu sesji fokusowych z udziałem beneficjentów ostatecznych

Autor Mariusz Michalski, Agata Wężyk

Opis Raport opracowano na potrzeby projektu "Nauczyciel w teorii i praktyce. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym". Opracowanie zawiera wnioski płynące z badania fokusowego,...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-014/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel w teorii i praktyce. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym

Strona www projektu http://www.nauczyciel-teoriaipraktyka.pl

Beneficjent (nazwa) TYLDA sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zielona Góra

Słowa kluczowe nauczyciele, opinia, projekt, program, doskonalenie nauczycieli

Tytuł Szczegółowy program dydaktyczny "Zielonej Szkoły"

Autor Izabela Chmielewska

Opis Program zawiera cele ogólne i szczegółowe Zielonej Szkoły, regulamin turnieju matematycznego pod hasłem: "Matematyka królową nauk" oraz zadania indywidualne i zespołowe z rozwiązaniami.

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-049/08-00

Nazwa projektu Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie - ogólnopolski program rozwoju kompetencji kuczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębioroczości dla uczniów gimnazjów

Beneficjent (nazwa) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe zielona szkoła, program, cele, regulamin, zadania

Tytuł Program doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu sektora informatycznego i telekomunikacyjnego

Autor Ewa Katarzyna Organiściak, Agnieszka Szkudlarek

Opis Kompleksowy program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach, przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych/instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących kadry na potrzeby sektora informatycznego i teleinformatycznego. Uwzględnia specyfikę potrzeb wyżej...

Numer konkursu 3.4.3

Numer projektu POKL.03.04.03.00-014/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel w teorii i praktyce. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym

Strona www projektu http://www.nauczyciel-teoriaipraktyka.pl

Beneficjent (nazwa) TYLDA sp. z o.o.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zielona Góra

Słowa kluczowe program, przedmioty zawodowe, informatyka, telekomunikacja, praktyki