Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 311

sortuj według:

Tytuł Raport poświęcony opracowaniu programów stazy dla nauczycieli i nauczycielek w zakładach pracy

Redaktor Edyta Mierzwa

Opis Efektem realizacji zadania było powstanie pięciu programów staży obejmujących następujące branże: logistyczną, ekonomiczno-handlową, budowlaną, gastronomiczno-hotelarsko-tyrystyczną, elektryczno-mechatroniczno-mechaniczno-elektroniczną. Każdy program obejmował 70h...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-010/10-00

Nazwa projektu Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych

Beneficjent (nazwa) Miasto Gliwice / Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gliwice

Słowa kluczowe dydaktyka, program, logistyka, budownictwo, mechanika