Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 318

sortuj według:

Tytuł "Odkrywać nieznane - tworzyć nowe" - program rozwijania zainteresowań fizyką - III edycja

Autor Top Education Sobiesław Sowa

Opis Opracowany program służy do prowadzenia zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w celu rozwijania zainteresowań fizyką. Zajęcia prowadzone na podstawie poniższego programu stwarzają możliwości rozwoju dla uzdolnionych uczniów, rozwijania aktywnych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-120/08-00

Nazwa projektu Odkrywać nieznane, tworzyć nowe- program rozwijania zainteresowań fizyką

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji ATUT Dolny Śląsk s.c. Jarosław Jastrzębski, Marek Kullanda, Ireneusz Tracz

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe program nauczania, fizyka, rozwijanie zainteresowań

Tytuł "Odkrywać nieznane - tworzyć nowe" - program rozwijania zainteresowań fizyką - II edycja

Autor Educompleks Maria Stadnik

Opis Opracowany program służy do prowadzenia zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w celu rozwijania zainteresowań fizyką. Zajęcia prowadzone na podstawie prezentowanego programu stwarzają możliwości rozwoju dla uzdolnionych uczniów, rozwijania...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-120/08-00

Nazwa projektu Odkrywać nieznane, tworzyć nowe- program rozwijania zainteresowań fizyką

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji ATUT Dolny Śląsk s.c. Jarosław Jastrzębski, Marek Kullanda, Ireneusz Tracz

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe program nauczania, fizyka, rozwijanie zainteresowań

Tytuł Program realizacji zajęć - profil społeczno-obywatelski

Autor Agnieszka Jeran

Opis Zasadniczą ideą programu są zajęcia skoncentrowane na wskazywaniu społecznego aspektu otaczającej ucznia rzeczywistości - tej najbliższej mu, ale i tej bardziej odległej - poznawanej w sposób zapośredniczony przez media albo odległej historycznie, a przecież w obu...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-255/09-00

Nazwa projektu Aktywny uczeń, pracownik, obywatel - to ja, dzięki kompetencjom kluczowym

Strona www projektu http://www.aktywnyuczen.byd.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe aktywny uczeń, program nauczania, społeczeństwo, liceum, program zajęć

Tytuł Program realizacji zajęć - profil przyrodniczy

Autor Jarosław Jagodziński

Opis Zasadniczą ideą programu jest uwrażliwienie młodzieży na zmiany zachodzące w otaczającym ich środowisku. Posługując się wiedzą zdobytą na zajęciach w szkole i umiejętnościami praktycznymi uczeń jest w stanie sam formułować pytania dotyczące obserwowanych...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-255/09-00

Nazwa projektu Aktywny uczeń, pracownik, obywatel - to ja, dzięki kompetencjom kluczowym

Strona www projektu http://www.aktywnyuczen.byd.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe aktywny uczeń, program nauczania, przyroda, liceum, program zajęć

Tytuł Program realizacji zajęć - profil matematyczny

Autor Anna Fatz-Grupka

Opis Zasadniczą ideą programu jest ukazanie matematyki w procesie tworzenia, aby okazała się prosta, naturalna i przyjazna uczniom. Z tego względu program profilu stanowi odniesienie do wiedzy zdobytej w gimnazjum, a dalej sukcesywnie w liceum. Wzbogacono go odmiennym...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-255/09-00

Nazwa projektu Aktywny uczeń, pracownik, obywatel - to ja, dzięki kompetencjom kluczowym

Strona www projektu http://www.aktywnyuczen.byd.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Bydgoszcz

Słowa kluczowe aktywny uczeń, program nauczania, matematyka, liceum, program zajęć