Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 318

sortuj według:

Tytuł Program zajęć - Odkrywać nieznane - tworzyć nowe - program rozwijania zainteresowań fizyką - I edycja

Autor Maria Stadnik

Opis Opracowany program służy do prowadzenia zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w celu rozwijania zainteresowań fizyką. Zajęcia prowadzone na podstawie niniejszego programu stwarzają możliwości rozwoju dla uzdolnionych uczniów, rozwijają aktywne...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/08

Numer projektu POKL.03.03.04-00-120/08-00

Nazwa projektu Odkrywać nieznane, tworzyć nowe- program rozwijania zainteresowań fizyką

Beneficjent (nazwa) Centrum Edukacji ATUT Dolny Śląsk s.c. Jarosław Jastrzębski, Marek Kullanda, Ireneusz Tracz

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe fizyka, program nauczania, konspekty, uzdolniony uczeń

Tytuł Programy nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych a wymogi współczesnej gospodarki na wykwalifikowaną kadrę

Autor Danuta Kitowska, Monika Kłos

Opis W badaniu posłużono się metodą analizy dokumentów powstałych w latach 1997-2011, stanowiących podstawę programową (programy nauczania i podstawy programowe) nauczania przedmiotów zawodowych, pogłębioną o ocenę efektów ich realizacji, w kontekście nabytych przez...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-039/10-00

Nazwa projektu Doskonały praktyk

Strona www projektu http://www.doskonalypraktyk.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Piła

Słowa kluczowe program nauczania, przedmioty zawodowe, szkoły ponadgimnazjalne, kadra wspólczesna gospodarka,

Tytuł Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami w zachowaniu

Autor Praca zbiorowa

Opis Publikacja zawiera innowacje programowo–metodyczne z zakresu opracowania i pilotażowego wdrożenia innowacyjnego programu nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy i terapii ucznia wypracowane w trakcie realizacji...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-063/09-00

Nazwa projektu Innowacyjny program nauczania z zaburzeniami zachowania

Beneficjent (nazwa) Gmina Miejska Kraków/ Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków Południe

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe zaburzenia w zachowaniu, program nauczania, innowacyjne programy, materiały dla nauczycieli