Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 213

sortuj według:

Tytuł Nauka i technologia dla żywności - raport z wdrażania projektu

Autor Marianna Agnieszka Pietrus-Rajman

Opis Rozwój nowoczesnych społeczeństw i dalszy postęp cywilizacyjny uzależnione są w dużym stopniu od umiejętności osiągniętych przez członków tych społeczeństw. Umiejętności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych stanowią podstawę rozwoju takich...

Numer konkursu 2/POKL3.3.4/2011

Numer projektu POKL.03.03.04-00-028/12-00

Nazwa projektu Nauka i technologia dla żywności

Strona www projektu http://ntz.dobrekadry.pl

Beneficjent (nazwa) Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Spółka z o.o. Wrocław

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe raport, wdrażanie, nauka i technologia dla żyności

Tytuł Raport z ewaluacji praktyk hospitacyjnych

Autor Kacper Rosa

Opis Raport powstał na podstawie analizy ankiet prowadzonych wśród studentów po zakończeniu realizacji praktyk hospitacyjnych. Zawiera opinie studentów na temat praktyk, ich zalet, wartości, przydatności w przyszłej pracy zawodowej. Raport stanowi punkt wyjścia do ustalenia...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-100/10-00

Nazwa projektu Efektywne praktyki pedagogiczne - platforma między teorią a praktyką w kształceniu kandydatów na nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe praktyki pedagogiczne, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, raport, ewaluacja praktyk pedagogicznych, opinie o praktykach

Tytuł Raport z ewaluacji praktyk ciągłych

Autor Kacper Rosa

Opis Raport powstał na podstawie analizy ankiet prowadzonych wśród studentów po zakończeniu realizacji praktyk ciągłych. Zawiera opinie studentów na temat praktyk, ich zalet, wartości, przydatności w przyszłej pracy zawodowej. Raport stanowi punkt wyjścia do ustalenia i...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-100/10-00

Nazwa projektu Efektywne praktyki pedagogiczne - platforma między teorią a praktyką w kształceniu kandydatów na nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe praktyki pedagogiczne, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, raport, ewaluacja praktyk pedagogicznych, opinie o praktykach

Tytuł Raport z ewaluacji projektu

Autor Łukasz Kowalik

Opis Raport podsumowujący wdrożenie projektu.

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-100/10-00

Nazwa projektu Efektywne praktyki pedagogiczne - platforma między teorią a praktyką w kształceniu kandydatów na nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe praktyki pedagogiczne, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, raport, ewaluacja, podsumowanie projektu

Tytuł Raport dotyczący modelu praktyk pedagogicznych po wdrożeniu

Autor Łukasz Kowalik

Opis Raport powstał na podstawie badań ankietowych dotyczących opracowanego i zrealizowanego modelu praktyk pedagogicznych przeprowadzonych wśród 40 nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli z terenu województwa małopolskiego, którzy pełnili w projekcie funkcje...

Numer konkursu 6/POKL/3.3.2/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-100/10-00

Nazwa projektu Efektywne praktyki pedagogiczne - platforma między teorią a praktyką w kształceniu kandydatów na nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe praktyki pedagogiczne, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, raport, model praktyk pedagogicznych, opinie o modelu praktyk