Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 213

sortuj według:

Tytuł Efektywny nauczyciel zawodów ekonomicznych

Redaktor (red.) Marta Doroba i Edyta Borys

Opis Na bazie analiz dokonanych przez eksperta merytorycznego i raportów z ewaluacji zrobiony został bilans strat i zysków. W oparciu o nie eksperci przeanalizowali obszary i szanse wdrożenia efektów Projektu w codzienność szkół zawodowych o profilu ekonomicznych oraz...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-011/10-00

Nazwa projektu Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych

Strona www projektu http://www.enze.fnm.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olsztyn

Słowa kluczowe ekonomia, szkoła, nauczyciel przedmiotów zawodowych, doskonalenie zawodowe, raport

Tytuł Praktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela. Raport z analizy programów praktyk pedagogicznych

Autor Dorota Pankowska

Opis Raport opracowany na potrzeby projektu „Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa” zwierający m.in. analizę funkcjonujących programów praktyk pedagogicznych.

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-039/10-00

Nazwa projektu Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa

Strona www projektu http://www.innowacyjne-praktyki.pl/

Beneficjent (nazwa) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Zamość

Słowa kluczowe raport, program praktyk, analiza

Tytuł Doskonały praktyk - wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Autor Ewa Katarzyna Organiściak

Opis Niniejsza monografia składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich przybliża cele i założenia projektu, jak również opisuje wszelkie działania podejmowane podczas realizacji projektu "Doskonały praktyk" oraz publikacje opracowane w jego ramach. Drugi rozdział...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-039/10-00

Nazwa projektu Doskonały praktyk

Strona www projektu http://doskonalypraktyk.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Piła

Słowa kluczowe opracowanie, raport, wdrożenie, program, przedsiebiorstwa

Tytuł Raport z realizacji projektu: "Profesjonalny nauczyciel zawodu"

Redaktor Redakcja - Edyta Kraska, Anna Kulińska

Opis Raport z realizacji projektu: "Profesjonalny nauczyciel zawodu" zawiera trzy poradniki kierowane do nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Poradniki te zawierają wzorcowe konspekty zajęć praktycznych dla nauczycieli w zakresie...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-063/10-00

Nazwa projektu Profesjonalny nauczyciel zawodu

Strona www projektu http://www.nauczyciel.zawodu.zdz.kielce.pl

Beneficjent (nazwa) Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kielce

Słowa kluczowe raport, konspekty, budownictwo, turystyka, gastronomia

Tytuł Ewaluacja okresowa projektu "Doskonały praktyk"

Autor Dominik Witkowski

Opis Niniejszy raport okresowy powstał po zakończeniu etapu warsztatowo praktycznego, a jego zakres tematyczny dotyczy przede wszystkim - Wdrożenia programu "Doskonaly praktyk" pilotaż. Ponadto w dokumencie uzupełniono analizę ewaluacyjną procesu rekrutacyjnego przedstawioną...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-039/10-00

Nazwa projektu Doskonały praktyk

Strona www projektu http://www.doskonalypraktyk.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Piła

Słowa kluczowe badanie, raport, ewaluacja, nauczyciele, projekt