Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 213

sortuj według:

Tytuł Raport z pilotażowego wdrożenia programu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Autor Jan Wierzbicki

Opis Raport z pilotażowego wdrożenia programu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-050/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel zawodów ekonomicznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Beneficjent (nazwa) Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" sp. z o.o. w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Badanie ewaluacyjne projektu

Autor Grzegorz Ogonowski, Marta Doroba, Krzysztof Lendzion

Opis Badanie ewaluacyjne projektu.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03.00-050/10-00

Nazwa projektu Nauczyciel zawodów ekonomicznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Beneficjent (nazwa) Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" sp. z o.o. w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Raport syntetyczny dotyczący przeprowadzonych diagnoz początkowych i końcowych u nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych uczestniczących w projekcie

Autor Mirosław Rynduch

Opis Raport syntetyczny dotyczący przeprowadzonych diagnoz początkowych i końcowych u nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych uczestniczących w projekcie.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-016/10-00

Nazwa projektu Efektywny nauczyciel sztuki kulinarnej - wdrożenie modelu

Beneficjent (nazwa) Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olszytyn

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Raport syntetyczny dotyczący wyników diagnozy początkowej i końcowej w zakresie wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów zawodu kucharz (i pokrewnych)

Autor Adriana Matuszewska

Opis Raport syntetyczny dotyczący wyników diagnozy początkowej i końcowej w zakresie wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów zawodu kucharz (i pokrewnych).

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-016/10-00

Nazwa projektu Efektywny nauczyciel sztuki kulinarnej - wdrożenie modelu

Beneficjent (nazwa) Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olszytyn

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, badanie

Tytuł Syntetyczny raport końcowy dotyczący realizacji programu praktyk oraz zmian wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki kulinarnej u nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych uczestniczących w projekcie „Efektywny nauczyciel sztuki kulinarnej - wdrożenie modelu”

Autor Mirosław Rynduch

Opis Syntetyczny raport końcowy dotyczący realizacji programu praktyk oraz zmian wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki kulinarnej u nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych uczestniczących w projekcie „Efektywny nauczyciel sztuki kulinarnej - wdrożenie modelu”.

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2010

Numer projektu POKL.03.04.03-00-016/10-00

Nazwa projektu Efektywny nauczyciel sztuki kulinarnej - wdrożenie modelu

Beneficjent (nazwa) Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media"

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Olszytyn

Słowa kluczowe raport, ewaluacja, projekt