Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 196

sortuj według:

Tytuł Moduł: Stacje zadaniowe; Temat: Poznajemy siebie i świat poprzez działanie

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Moduł dotyczący rozbudzania zainteresowania nauką szkolną i ciekawości otaczającym światem, jak również kształtowania myślenia przyczynowo-skutkowego i rozumienia zjawisk. Zawiera scenariusz lekcji dotyczący poznawania siebie i świata poprzez działanie. LEGENDA...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe lekcja, zjawiska, scenariusz, nauka, świat

Tytuł Śladami bajek z krajów UE

Autor Praca zbiorowa

Opis Scenariusz lekcji z załącznikami, podczas której dzieci będą rozwijać kreatywność i wyobraźnię twórczą oraz poznawać kulturę kontynentu europejskiego. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby dedykowane dla klas, odpowiednio: 1, 2 i 3. TU - tematy...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, Europa, kreatywność, kultura

Tytuł Wartość pieniądza

Autor Praca zbiorowa

Opis Scenariusz lekcji z załącznikami, podczas której dzieci będą rozwijać swoją wiedzę związaną z wartością pieniądza oraz kształtować hierarchię wartości i umiejętność logicznego myślenia. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby dedykowane dla...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, pieniądz, wartości, logika

Tytuł Bezpieczny internauta

Autor Praca zbiorowa

Opis Scenariusz lekcji z załącznikami, podczas której dzieci będą uczyć się bezpiecznych zachowań on-line oraz budować świadomość zagrożeń w sieci. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby dedykowane dla klas, odpowiednio: 1, 2 i 3. TU - tematy...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, internet, sieć, bezpieczeństwo

Tytuł Kulinarna podróż po wybranych krajach UE

Autor Praca zbiorowa

Opis Scenariusz lekcji z załącznikami, podczas której dzieci będą zapoznawać się z nazwami potraw pochodzących z różnych krajów Europy oraz zdobywać wiedzę o kulturze tych krajów. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby dedykowane dla klas, odpowiednio:...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, Europa, potrawy, kultura