Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 196

sortuj według:

Tytuł Po co nam prawo?

Autor Praca zbiorowa

Opis Scenariusz lekcji z załącznikami, podczas której dzieci będą poznawać podstawowe zasady funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia i poszanowania praw jednostki. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, społeczeństwo, państwo, współpraca

Tytuł Co warto wiedzieć o reklamie?

Autor Anita Rogóz Omega Audyt Centrum Doradztwa i Audytu

Opis Scenariusz lekcji z załącznikami, podczas której dzieci będą rozwijać umiejętności zachowania dystansu wobec reklam i odporności na ich sugestie oraz będą kształtować pozytywne wartości i rozsądne postawy. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, reklama, rozsądek, pozytywne wartości

Tytuł Wymarzony zawód

Autor Praca zbiorowa

Opis Scenariusz lekcji z załącznikami, podczas której dzieci będą kształtować świadomość na temat pozytywnego wpływu marzeń na dalsze życie. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby dedykowane dla klas, odpowiednio: 1, 2 i 3. TU - tematy uniwersalne,...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, planowanie, przyszłość, marzenia

Tytuł My Holiday. I will go to London. Wprowadzenie słownictwa związanego z wakacyjnymi czynnościami, ze sprzętem wakacyjnym. Elementy czasu Future Simple

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Scenariusz lekcji z załącznikami, podczas której dzieci będą rozwijać umiejętności rozumienia wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz kształtowania postaw aktywności w grupie. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby dedykowane dla klas, odpowiednio: 1, 2 i...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, wypowiedź, aktywność, grupa

Tytuł Świat dzikich zwierząt. Utrwalenie nazw zwierząt. Wprowadzenie słownictwa dotyczącego zwyczajów zwierząt

Autor Zdzisława Zacłona, Małgorzata Olszyńska, Danuta Sowa-Chochorowska

Opis Scenariusz lekcji z załącznikami, podczas której dzieci będą rozwijać słownictwo stosowane w sytuacjach praktycznych, a także nabywać umiejętności komunikowania się w języku angielskim i analizowania tekstu. LEGENDA (wyjaśnienie oznaczeń): K1, K2, K3 - zasoby...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/2013

Numer projektu POKL.03.03.04-00-060/13-00

Nazwa projektu Uczmy się uczyć

Strona www projektu http://www.usu.piwniczna.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Europa+, Podegrodzie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Brzezna

Słowa kluczowe scenariusz, lekcja, język angielski, słownictwo, komunikacja