Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 197

sortuj według:

Tytuł 194 quizy preferencji zawodowych

Autor Marta Szczodrak, Rafał Libik

Opis Quizy preferencji stanowią integralną częścią procesu umożliwiającego rozpoznawanie predyspozycji/zainteresowań u osób decydujących się na podjęcie danego zawodu. Wynik Quizu stanowi wskazówkę, co do dalszego wyboru ścieżki edukacyjnej. Pytania w Quizach są...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-016/13-00

Nazwa projektu Mój zawód - moja przyszłość

Strona www projektu http://www.mojzawodmojaprzyszlosc.pl

Beneficjent (nazwa) Syntea S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe quiz, preferencje, doradztwo zawodowe, szkoła gimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna

Tytuł Film prezentujący zawód - technik drogownictwa [ 311206 ]

Autor Małgorzata Sienkiewicz, Zofia Jezierska

Opis Film prezentujący zawód, w tym także osoby wykonujące dany zawód oraz narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie pracy. Każdy zawód jest zaprezentowany z 3 perspektyw: z pozycji pracodawcy, pracownika oraz osoby uczącej się w zawodzie. Zawód widziany oczami...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-016/13-00

Nazwa projektu Mój zawód - moja przyszłość

Strona www projektu http://www.mojzawodmojaprzyszlosc.pl

Beneficjent (nazwa) Syntea S.A.

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe film, doradztwo zawodowe, zawód, szkoła gimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna