Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 213

sortuj według:

Tytuł Modelowe konspekty zajęć do e-podręcznika

Autor Redakcja

Opis Modelowe konspekty zajęć do pracy z e-podręcznikiem. E-podręcznik do matematyki jest prawdziwym podręcznikiem, to znaczy zawiera wszystkie treści przewidziane w podstawie programowej kształcenia ogólnego, język zaś i sposób wyjaśniania jest dostosowany do uczniów...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-024/10-00

Nazwa projektu e-podręcznik - przyszłość szkoły zaczyna się dziś…

Strona www projektu http://www.epodrecznik.ydp.com.pl/

Beneficjent (nazwa) Young Digital Planet S.A., Gdańsk

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Gdańsk

Słowa kluczowe konspekty zajęć, matematyka, lekcje, szkoła ponadgimnazjalna, liceum

Tytuł Autorski program zajęć wyrównawczych z geografii dla szkół ponadgimnazjalnych

Autor Urszula Bartoszek

Opis Inspiracją do napisania programu zajęć pozalekcyjnych z geografii dla szkoły ponadgimnazjalnej była analiza egzaminu maturalnego z geografii przeprowadzonego w roku 2010 oraz 2009 i 2008 zawarta w Raporcie, analizach, badaniach i komentarzu opracowywanym przez Centralną...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Autorski program z geografi, szkoła ponadgimnazjalna, zajęcia wyrównawczech

Tytuł Program zajęć wyrównawczych z chemii dla liceum

Autor Edyta Nieścior

Opis Na każdym etapie edukacyjnym są uczniowie, którzy mają trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej. Program zajęć wyrównawczych z chemii powstał z myślą o takich właśnie uczniach. Realizacja programu, podczas zajęć...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-194/09-00

Nazwa projektu MKK - moje kluczowe kompetencje

Strona www projektu http://www.mkk.edu.pl

Beneficjent (nazwa) Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. / SYNTEA S.A

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe chemia, program zajęć, szkoła ponadgimnazjalna