Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 223

sortuj według:

Tytuł Program praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla branży gastronomicznej

Autor Anna Dzierżan

Opis Celem zmodyfikowanego programu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej. Program ten dedykowany jest nauczycielom odbywającym staże w zakładach pracy, którzy kształcą uczniów w zawodach: technik...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-179/12-00

Nazwa projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Strona www projektu http://dnzu.optima.opole.pl/1/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Program praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla branży fryzjerskiej

Autor Wilhelm Rychter

Opis Program praktyki dla branży fryzjerskiej przygotowano dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wysoka jakość nauczania jest warunkiem koniecznym dla wysokiej jakości edukacji i szkolenia zawodowego. Kształcenie zawodowe nauczycieli w warunkach ciągłych...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-179/12-00

Nazwa projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Strona www projektu http://dnzu.optima.opole.pl/1/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Program praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla branży administracyjnej

Autor Kazimierz Hudzik

Opis Zadaniem programu jest zdobycie przez uczestniczących w nim nauczycieli przekonania o zasadności przekazywanych treści zawartych w programie nauczania. Nauczyciel zawodu, zyskując empiryczną wiedzę operacyjną, dotyczącą danego urzędu, będzie mógł...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-179/12-00

Nazwa projektu Doskonalenie nauczycieli zawodów usługowych

Strona www projektu http://dnzu.optima.opole.pl/1/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki,staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Program praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla branży mechanicznej

Autor Sławomir Fater

Opis Nauczyciele mają możliwość odbywania praktyk w przedsiębiorstwach branży technicznej w zakresie wdrażania nowych technologii z uwzględnieniem powiązań kształcenia zawodowego z potrzebami gospodarki rynkowej. Czas trwania praktyk/staży wynosi 80 h (tj. 10 dni po 8...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-316/12-00

Nazwa projektu Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Strona www projektu http://lp.optima.opole.pl/10/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli

Tytuł Program praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla branży elektryczno-energetycznej

Autor Wiesław Solarewicz, Piotr Makiela

Opis Celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych branży elektryczno-energetycznej. Program ten dedykowany jest nauczycielom odbywającym staże w zakładach pracy, którzy kształcą uczniów głównie w zawodach: elektryk (741103),...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03-00-316/12-00

Nazwa projektu Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Strona www projektu http://lp.optima.opole.pl/10/strona-glowna.html

Beneficjent (nazwa) OPTIMA s.c. w Opolu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Opole

Słowa kluczowe praktyki, staże, szkolnictwo zawodowe, program, doskonalenie zawodowe nauczycieli