Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 223

sortuj według:

Tytuł Program praktyk – branża hotelarska

Autor Praca zbiorowa

Opis Program praktyk przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży hotelarskiej. Celem ogólnym projektu jest opracowanie i wdrożenie, we współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi, kształcącymi w zawodzie...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-139/11-00

Nazwa projektu Praktyka kluczem do sukcesu

Beneficjent (nazwa) Marcin Przypis GP Konsulting w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe praktyki, hotelarstwo, szkolnictwo zawodowe

Tytuł Poradnik - nowoczesne technologie, oprzyrządowanie techniczne i rozwiązania organizacyjne stosowane w przedsiębiorstwach.

Redaktor Krzysztof Bondyra, Helena Dolata, Marcin Wojtkowiak

Opis Poradnik został napisany z myślą o przedsiębiorstwach, które w ramach projektu realizują praktyki dla Uczestników Projektu. Publikacja stanowi zbiór cennych wskazówek oraz przykładowych modeli gotowych do zastosowania w trakcie realizacji praktyk. W ramach projektu...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-093/11-00

Nazwa projektu Praktyczne doskonalenie w przedsiębiostwach nauczycieli kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kadry z obszarów wiejskich

Strona www projektu http://www.menpraktyki.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe nowoczesne technologie, innowacyjność, szkolnictwo zawodowe, kształcenie zawodowe

Tytuł Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach

Redaktor Krzysztof Bondyra, Helena Dolata

Opis "Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach" stanowi źródło merytorycznego wsparcia na temat doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego w realnym środowisku pracy. Jest podsumowaniem panelu dyskusyjnego z nauczycielami kształcenia zawodowego i przedstawicieli...

Numer konkursu 1/POKL/3.4.3/2011

Numer projektu POKL.03.04.03.00-093/11-00

Nazwa projektu Praktyczne doskonalenie w przedsiębiostwach nauczycieli kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kadry z obszarów wiejskich

Strona www projektu http://www.menpraktyki.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" w Poznaniu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe nowoczesne technologie, innowacyjność, szkolnictwo zawodowe, kształcenie zawodowe