Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 476

sortuj według:

Tytuł Dobre praktyki – zawód wychowawca

Autor Katarzyna Czekaj, Anna Zarzycka, Katarzyna Skierska-Pięta

Opis Poradnik Dobre praktyki: zawód – wychowawca ukazuje w zwięzłej i przystępnej formie najważniejsze aspekty pracy w charakterze wychowawcy. Opracowanie to ma na celu zapoznanie przyszłych wychowawców z czekającymi ich w pracy zawodowej zadaniami, obowiązkami i...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe zawód, wychowawca, szkoła, praktyki, kompetencje

Tytuł Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji

Autor Katarzyna Czekaj, Katarzyna Skierska-Pięta

Opis Poradnik powstał, aby przyszłym nauczycielom uzmysłowić znaczenie modernizowania i ustawicznego rozwijania swojego warsztatu zawodowego w toku całej kariery, a także po to, aby podpowiedzieć im kilka sposobów na uatrakcyjnienie prowadzonych lekcji, zastosowanie...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe praktyki, nauczyciel, technologie informacyjne, zawód, przygotowanie

Tytuł Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu ponadgimnazjalnym

Autor Michał Mackiewicz, Krzysztof Kwaśniewski, Edyta Łaszkiewicz

Opis Celem raportu jest zaprezentowanie prognoz dotyczących zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy w charakterze nauczyciela na szczeblu ponadgimnazjalnym w województwie śląskim. Predykcje zawarte w opracowaniu koncentrują się na...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe prognoza, zawód, szkoła, nauczyciel, absolwent

Tytuł Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym

Autor Michał Mackiewicz, Krzysztof Kwaśniewski, Edyta Łaszkiewicz

Opis Proces dostosowywania programów kształcenia w szkołach przygotowujących do zawodu nauczyciela na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym do przewidywanej sytuacji na rynku pracy wymusza potrzebę weryfikacji tendencji, jakie będzie można obserwować w kolejnych latach. W...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe prognoza, zawód, szkoła, nauczyciel, absolwent

Tytuł Prognozy zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych przygotowujących do pracy na szczeblu przedszkolnym

Autor Michał Mackiewicz, Krzysztof Kwaśniewski, Edyta Łaszkiewicz

Opis Raport opracowany został w ramach projektu Przez praktykę do zawodu – Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas. Przedmiotem niniejszej publikacji jest prezentacja i analiza prognoz zapotrzebowania na absolwentów szkół pedagogicznych, przygotowujących...

Numer konkursu 6/3.3.2/POKL/2009

Numer projektu POKL.03.03.02-00-008/10-00

Nazwa projektu Przez praktykę do zawodu - Program Praktyk Pedagogicznych w Wyższej Szkole Humanitas

Strona www projektu http://dobre-praktyki.edu.pl/

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Sosnowiec

Słowa kluczowe prognoza, zawód, przedszkole, nauczyciel, praca