Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 13

sortuj według:

Tytuł Cztery pory roku w twórczej adaptacji pedagogiki Marii Montessori

Autor Urszula Chołody, Joanna Chwaszczewska

Opis Praca pedagoga specjalnego wiąże się z ciągłym poszukiwaniem metod pracy, które umożliwią uczniowi niepełnosprawnemu wszechstronny rozwój na miarę jego indywidualnych możliwości, psychicznych, fizycznych, poznawczych i społecznych. Diagnoza poziomu...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe upośledzenie umysłowe, program nauczania, innowacja

Tytuł Wspomaganie rozwoju ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym z wykorzystaniem technologii informacyjnej

Autor Monika Trzcińska

Opis Program edukacji informatycznej obejmuje poznanie zasad prawidłowej i bezpiecznej pracy z komputerem. Uczniowie obserwują i analizują zastosowania technik informatycznych w życiu codziennym. Poznają też możliwości wykorzystania komputerów do zabawy,...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe innowacje, technologie, informatyka, specjalne potrzeby

Tytuł Terapia muzyką, ruchem i mową dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym wg koncepcji Karola Orffa

Autor Agnieszka Tkaczyk, Anna Łaska

Opis Program: „Terapia muzyką, ruchem i mową dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym wg koncepcji C.Orffa” zawiera innowacyjne rozwiązania w dziedzinie usprawniania funkcji poznawczych ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Realizacja...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe terapia muzyką, terapia ruchem, terapia mową, koncepcja Karola Orffa

Tytuł Innowacyjny program wspomagania rozwoju dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback

Autor Longin Siczek, Michał Koziej

Opis Innowacja pedagogiczna w publikowanym programie polega na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć dodatkowych rewalidacji indywidualnej dla dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym o charakterze terapii korekcyjno-kompensacyjnej z wykorzystaniem metody EEGBiofeedback. Dzięki...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe diagnoza i terapia EEGBiofeedback, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Tytuł Arteterapia dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym w szkole specjalnej za pomocą techniki ceramicznej

Autor Krystyna Błach

Opis Program „Arteterapia dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym w szkole specjalnej, za pomocą techniki ceramicznej” ma na celu wspieranie rozwoju dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym poprzez terapię techniką ceramiczną. Program...

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-008/09-00

Nazwa projektu "Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim"

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubelski

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe arteterapia, terapia przez sztukę, aktywność twórcza, technika ceramiczna, specjalne potrzeby edukacyjne