Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 11

sortuj według:

Tytuł Astronomia, innowacyjny program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

Autor Arkadiusz Berlicki, Sylwester Kołomański, Grzegorz Żakowicz

Opis Program wspierania uzdolnień w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dedykowany jest nowatorskiej metodzie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Zakres tematyczny obejmuje astronomię i elementy pokrewnych nauk przyrodniczych. Rozwija ciekawość świata, myślenie...

Numer konkursu 03.03.04

Numer projektu POKL.03.03.04-00-053/10-00

Nazwa projektu Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych

Strona www projektu http://fem.org.pl/szlifowaniediamentow/index.php

Beneficjent (nazwa) Fundacja Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe astronomia, zdolny, uzdolniony, innowacyjny, uczeń