Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 1

sortuj według:

Tytuł Internetowy kurs z matematyki - Matematyka-Reaktywacja umieszczony na platformie

Autor Praca zbiorowa

Opis W celu uruchomienia zasobów należy rozpakować plik pt. „Internetowy kurs z matema-tyki - Matematyka-Reaktywacja umieszczony na platformie”, a następnie odszukać plik pt. „index” z rozszerzeniem HTML. Po uruchomieniu pliku „index.html” użytkownik zostanie...

Numer konkursu 1/POKL/3.3.4/09

Numer projektu POKL.03.03.04-00-250/09-00

Nazwa projektu "Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych"

Strona www projektu http://matematyka-reaktywacja.pl/

Beneficjent (nazwa) Politechnika Wrocławska

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Wrocław

Słowa kluczowe internetowy kurs z matematyki, elektroniczny podręcznik z matematyki, interaktywne zadania, e-sprawdziany, e-arkusze maturalne