Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 6

sortuj według:

Tytuł Kalejdoskop kariery - część 1, Poradnik metodyczny

Autor Joanna Minta, Monika Siurdyban, Anna Szczepińska, Agnieszka Zembrzuska, Daria Zielińska-Pękał

Opis Poradnik składający się z dwóch części, zawierający w pierwszej części m.in. opis narzędzia, opis warunków stosowania, dyspozycje do wywiadu – dla każdej z grup docelowych wraz z kartami pracy oraz w części drugiej – materiały metodyczne do pracy w formie...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-023/13-00

Nazwa projektu Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym

Strona www projektu http://www.ore.krzyzowa.org.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Grodziszcze

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Grodziszcze

Słowa kluczowe poradnik, doradztwo zawodowe, kariera, wybór zawodu, edukacja