Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 8

sortuj według:

Tytuł Informator dla rodziców/opiekunów

Autor Małgorzata Malec-Rawiński

Opis Informator dla rodziców/opiekunów zawiera informacje o projekcie, roli poradnictwa zawodowego w wyborze szkoły i przyszłego zawodu, a także co zyska gimnazjalista uczestnicząc w badaniu.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-026/13-00

Nazwa projektu Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży

Strona www projektu http://rpz.pceluban.pl

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lubań

Słowa kluczowe poradnik, rodzice, gimnazjum, mow, mos

Tytuł Testy TKK - program multimedialny

Autor Sławomir Anioł

Opis Interaktywna wersja narzędzi diagnostycznych dla uczniów klas I-III gimnazjum (diagnostyka dotyczy także uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Narzędzia te służą rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych i zainteresowań uczniów. Po wypełnieniu testu uczeń...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-026/13-00

Nazwa projektu Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży

Strona www projektu http://rpz.pceluban.pl

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lubań

Słowa kluczowe testy multimedialne, mos, mow, integracja

Tytuł Zestaw narzędzi diagnostycznych dla ucznia do klas I-III wraz z wzorami informacji zwrotnej

Autor Dominika Buczkowska, Alicja Kosowska, Szymon Bąk

Opis Testy TKK Twój kapitał kariery dla klas I-III. Zestaw testów dla każdej klasy składa się z dwóch części: wspólnej dla danej klasy i części specyficznej (wariant A, B, C) skierowanej do jednej z trzech grup uczniów: A – gimnazjów integracyjnych lub z klasami...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-026/13-00

Nazwa projektu Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży

Strona www projektu http://rpz.pceluban.pl

Beneficjent (nazwa) Powiat Lubański - Powiatowe Centrum Edukacyjne

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lubań

Słowa kluczowe narzędzia diagnostyczne, mow, mos, ppp