Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 198

sortuj według:

Tytuł Cieśla

Autor Praca zbiorowa

Opis Film ten zawiera: • opis zawodu zgodny z terminologią i wytycznymi klasyfikacji zawodów, • charakterystykę pracy w zawodzie przedstawioną w sposób zgodny z klasyfikacją zawodów, • sposób uzyskania kwalifikacji zawodowych i możliwości kształcenia w danym...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-036/13-00

Nazwa projektu Poradnik pozytywnego myślenia

Strona www projektu http://pozytywnemyslenie.eu/

Beneficjent (nazwa) American Systems sp. z o.o., Kutno

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe film, doradztwo zawodowe, zawód, gimnazjum

Tytuł Poradnik dla ucznia

Autor Dawid Oleksiak, Adrian Balcerowski

Opis Drogi Uczniu, z Poradnika, który został tutaj zamieszczony dowiesz się: (A) czemu służy gra „Jak uspokoić smoka”, (B) o co należy zadbać przed rozpoczęciem gry oraz po jej zakończeniu, (C) jakie są zasady gry, (D) jak odczytywać i rozumieć informacje, które...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-036/13-00

Nazwa projektu Poradnik pozytywnego myślenia

Strona www projektu http://pozytywnemyslenie.eu/

Beneficjent (nazwa) American Systems sp. z o.o., Kutno

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe diagnostyka, gra, doradztwo, zawodowe, poradnik

Tytuł Poradnik dla doradcy zawodowego, psychologa oraz pedagoga

Autor Dawid Olesiak, Adrian Balcerowski, Mariusz Bednarek, Izabela Stankowska

Opis Na III etapie edukacyjnym wielu uczniów po raz pierwszy musi zdecydować o swoim dalszym rozwoju edukacyjno-zawodowym. Nierzadko wybór ten jest przypadkowy, albo podyktowany nie do końca uzasadnionymi czynnikami. Z myślą o minimalizacji nietrafnych wyborów uczniów,...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-036/13-00

Nazwa projektu Poradnik pozytywnego myślenia

Strona www projektu http://pozytywnemyslenie.eu/

Beneficjent (nazwa) American Systems sp. z o.o., Kutno

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Poznań

Słowa kluczowe pedagog, psycholog, doradztwo zawodowe, poradnik