Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 40

sortuj według:

Tytuł Scenariusz warsztatów nr 1 - Co to jest inteligencja emocjonalna?

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Niniejsza publikacja to scenariusz warsztatów dotyczących rozwoju kompetencji w zakresie aktywizacji zawodowej dla młodzieży gimnazjalnej. Materiał może być wykorzystany podczas zajęć z zakresu doradztwa i rozwoju zawodowego.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe warsztaty, inteligencja emocjonalna,

Tytuł Scenariusz wywiadu indywidualnego

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Niniejszy materiał metodyczny przeznaczony jest do pracy z uczniami w wieku gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym oraz słuchaczami. Jego celem jest zwiększenie samoświadomości ucznia/słuchacza względem własnych preferencji i zainteresowań.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe wywiad indywidualny, diagnoza zainteresowań i preferencji, doradztwo zawodowe

Tytuł Karta monitoringu rozwoju ucznia. Pomoc do monitoringu zainteresowań, kompetencji zawodowych oraz słabych/mocnych stron ucznia w wieku 13-18 lat

Autor Paulina Sobiczewska

Opis Niniejszy materiał metodyczny przeznaczony jest do monitoringu zainteresowań, kompetencji zawodowych oraz słabych/mocnych stron ucznia w wieku 13-18 lat. Karta monitoringu stanowi pomoc do uporządkowanej i systematycznej obserwacji rozwoju ucznia w sferze kompetencji...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe monitoring zdolności ucznia, karta obserwacji, karta pracy

Tytuł Opisy zawodów i zadań diagnostyczno-rozwojowych z obszarów dane, idee, ludzie, rzeczy

Autor Paulina Sobiczewska

Opis Niniejszy pakiet edukacyjny (materiał metodyczny) przeznaczony jest do pracy z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Jego celem jest ułatwienie diagnoście prowadzącemu konsultacje doradcze z klientem procesu rozpoznania zainteresowań i kompetencji...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe próbki pracy, doradztwo zawodowe, kompetencje

Tytuł Scenariusz gry nr 8 dla osób w wieku 12-15 lat. Gra symulacyjna nr 8: Przywództwo, kierowanie i komunikacja, pt. „Dyrektor”

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Materiał metodyczny przeznaczony do pracy z osobami w wieku gimnazjalnym. Jego celem jest obserwacja i rozpoznanie cech, związanych z kierowaniem i komunikacją. W trakcie gry obserwowane są takie umiejętności, jak: - przekazywanie komunikatów dyrektywnych, - sprawność...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe przywództwo, kierowanie, komunikacja, gra behawioralna