Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 40

sortuj według:

Tytuł Scenariusz gry nr 3 dla osób w wieku 16+. Gra symulacyjna nr 3: Dokumenty na biurku - organizacja pod presją czasu pt. „Nowy pracownik”

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Materiał metodyczny przeznaczony do pracy z osobami powyżej 16 r.ż. Jego celem jest obserwacja i rozpoznanie umiejętności przetwarzania, analizy informacji i organizacji pod presją czasu. W trakcie gry obserwowane są takie umiejętności jak: - przetwarzanie (analiza...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe praca pod presją czasu, organizacja czasu, obserwacje

Tytuł Scenariusz gry nr 2 dla osób w wieku 12-15 lat. Gra symulacyjna nr 2.: Rozwiązywanie konfliktów pt. „Telefon”

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Materiał metodyczny przeznaczony dla osób w wieku gimnazjalnym. Jego celem jest obserwacja i rozpoznanie cech, związanych z kompetencją rozwiązywania konfliktów. W trakcie gry obserwowane są takie umiejętności jak: - rozumienie sytuacji społecznych, dążenie do...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, mediacje, obserwacja

Tytuł Scenariusz gry nr 2 dla osób w wieku 16+. Gra symulacyjna nr 2: Rozumienie i rozwiązywanie konfliktów pt. „Samochód służbowy”

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Materiał przeznaczony do doskonalenia umiejętności rozwiązywania konfliktów przez osoby powyżej 16 r.ż. Celem gry jest obserwacja i rozpoznanie wśród uczestników gry cech, związanych z kompetencją rozwiązywania konfliktów. W trakcie gry obserwowane są takie...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, mediacje, obserwacja

Tytuł Scenariusz gry nr 1 dla osób w wieku 12-15 lat. Gra symulacyjna nr 1: Dyskusja grupowa z przydzielonymi rolami pt. „Gamix”

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Materiał metodyczny przeznaczony do doskonalenia umiejętności miękkich osób w wieku gimnazjalnym. Jego celem jest obserwacja i rozpoznanie cech, związanych z umiejętnością współpracy i przywództwa. W trakcie gry obserwowane są takie umiejętności jak: -...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe współpraca, przywództwo, obserwacja, umiejętności miękkie

Tytuł Scenariusz gry nr 1 dla osób w wieku 16+. Gra symulacyjna nr 1: Dyskusja grupowa z przydzielonymi rolami pt. „Gamix”

Autor Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Opis Materiał metodyczny przeznaczony do pracy z osobami powyżej 16 r.ż. Jego celem jest obserwacja i rozpoznanie cech, związanych z umiejętnością współpracy i przywództwa. W trakcie gry obserwowane są takie umiejętności, jak: - asertywność, czyli umiejętność dbania...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/13

Numer projektu POKL.03.04.03-00-050/13-00

Nazwa projektu QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy

Strona www projektu http://www.quovadis.swps.pl/

Beneficjent (nazwa) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe współpraca, przywództwo, obserwacja, umiejętności miękkie