Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 19

sortuj według:

Tytuł Multimedialny katalog zawodowy - obszar A (administracyjno-usługowy)

Autor Praca zbiorowa

Opis Multimedialny katalog zawodowy zawiera materiały edukacyjne obejmujące wszystkie zawody kształcenia zawodowego w danym obszarze zawodowym. Katalog zawiera dla każdego zawodu 6-8 ćwiczeń interaktywnych, np.: "ankieta", "prawda / fałsz", "rebusy", "koło fortuny", które...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-068/13-00

Nazwa projektu Edukacyjne forum kwalifikacji zawodowych

Beneficjent (nazwa) EURO-FORUM Marek Gudków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe kwalifikacje zawodowe, prezentacja, wywiad, kształcenie, zawód

Tytuł Katalog kwalifikacji zawodowych - obszar zawodowy Z (medyczno-społeczny)

Autor Praca zbiorowa

Opis Katalog składa się z 21 bogato ilustrowanych zdjęciami kart kwalifikacji, które zawierają opis kwalifikacji zawodowych z obszaru medyczno-społecznego. Do każdej karty kwalifikacji zostały opracowane zdydaktyzowane karty pracy zawierające ćwiczenia i scenariusze...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-068/13-00

Nazwa projektu Edukacyjne forum kwalifikacji zawodowych

Beneficjent (nazwa) EURO-FORUM Marek Gudków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe karty kwalifikacji, zdydaktyzowane karty pracy, scenariusze zajęć, opis kwalifikacji, obszar medyczno-społeczny

Tytuł Katalog kwalifikacji zawodowych - obszar zawodowy T (turystyczno-gastronomiczny)

Autor Praca zbiorowa

Opis Katalog składa się z 17 bogato ilustrowanych zdjęciami kart kwalifikacji, które zawierają opis kwalifikacji zawodowych z obszaru turystyczno-gastronomicznego. Do każdej karty kwalifikacji zostały opracowane zdydaktyzowane karty pracy zawierające ćwiczenia i scenariusze...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-068/13-00

Nazwa projektu Edukacyjne forum kwalifikacji zawodowych

Beneficjent (nazwa) EURO-FORUM Marek Gudków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe karty kwalifikacji, zdydaktyzowane karty pracy, scenariusze zajęć, opis kwalifikacji, obszar turystyczno-gastronomiczny

Tytuł Katalog kwalifikacji zawodowych - obszar zawodowy S (artystyczny)

Autor Praca zbiorowa

Opis Katalog składa się z 9 bogato ilustrowanych zdjęciami kart kwalifikacji, które zawierają opis kwalifikacji zawodowych z obszaru artystycznego. Do każdej karty kwalifikacji zostały opracowane zdydaktyzowane karty pracy zawierające ćwiczenia i scenariusze służące do...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-068/13-00

Nazwa projektu Edukacyjne forum kwalifikacji zawodowych

Beneficjent (nazwa) EURO-FORUM Marek Gudków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe karty kwalifikacji, zdydaktyzowane karty pracy, scenariusze zajęć, opis kwalifikacji, obszar artystyczny

Tytuł Katalog kwalifikacji zawodowych - obszar zawodowy R (rolniczo-leśny z ochroną środowiska)

Autor Praca zbiorowa

Opis Katalog składa się z 26 bogato ilustrowanych zdjęciami kart kwalifikacji, które zawierają opis kwalifikacji zawodowych z obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska. Do każdej karty kwalifikacji zostały opracowane zdydaktyzowane karty pracy zawierające ćwiczenia i...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-068/13-00

Nazwa projektu Edukacyjne forum kwalifikacji zawodowych

Beneficjent (nazwa) EURO-FORUM Marek Gudków

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe Karty kwalifikacji, zdydaktyzowane karty pracy, scenariusze zajęć, opis kwalifikacji, obszar rolniczo-leśny z ochroną środowiska