Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 11

sortuj według:

Tytuł Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy swojego dziecka? Poradnik dla rodziców

Autor Dorota Gębuś, Beata Pawlica, Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek, Ewa Wysocka

Opis Poradnik ten przygotowano z myślą o wspieraniu dziecka przez rodziców w procesie rozwijania świadomości i samoświadomości oraz umiejętności związanych ze zdolnościami specjalnymi (inteligencjami wielorakimi), jak również z myśleniem twórczym i osobowością...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Strona www projektu http://www.abcdoradcyzawodowego.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradcy zawodowi, poradnictwo, rodzice, uczniowie

Tytuł Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla gimnazjalistów

Autor Dorota Gębuś, Beata Pawlica, Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek, Ewa Wysocka

Opis W poradniku tym znajdują się informacje dotyczące rozwijania własnych zdolności, tzw. zdolności specjalnych, które określa się dzisiaj inteligencjami wielorakimi, oraz myślenia twórczego i osobowości twórczej. Poradnik ten jest powiązany tematycznie ze...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Strona www projektu http://www.abcdoradcyzawodowego.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradcy zawodowi, poradnictwo, rodzice, uczniowie

Tytuł Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów? Poradnik dla nauczycieli

Autor Dorota Gębuś, Beata Pawlica, Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek, Ewa Wysocka

Opis W poradniku tym poruszamy jedynie podstawowe kwestie dotyczące wspierania rozwoju uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie świadomości i samoświadomości oraz umiejętności związanych ze zdolnościami specjalnymi (inteligencje wielorakie) oraz...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Strona www projektu http://www.abcdoradcyzawodowego.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradcy zawodowi, poradnictwo, rodzice, uczniowie, uczniowie

Tytuł Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów? Poradnik dla doradców zawodowych

Autor Dorota Gębuś, Beata Pawlica, Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek, Ewa Wysocka

Opis Poradnik ten dotyczy rozwijania świadomości i samoświadomości oraz umiejętności związanych ze zdolnościami specjalnymi (inteligencje wielorakie), a także myśleniem twórczym i osobowością twórczą ucznia. Poradnik jest zintegrowany z konstruowanymi narzędziami do...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Strona www projektu http://www.abcdoradcyzawodowego.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradcy zawodowi, poradnictwo, rodzice, uczniowie

Tytuł Skala zdolności specjalnych (SZS). Podręcznik testu i książka użytkownika

Autor Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka

Opis Podręcznik opisujący Skalę zdolności specjalnych (SZS) przeznaczony jest do pomiaru zmiennych (cech) ważnych w działalności zawodowej oraz podczas planowania ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (licealnej). Opracowana w...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Strona www projektu http://www.abcdoradcyzawodowego.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradztwo, edukacja, narzędzia badawcze