Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 11

sortuj według:

Tytuł Plik pomocniczy do zliczania danych - załącznik do materiałów szkoleniowych

Autor Ewa Wysocka, Barbara Ostafińska-Molik

Opis Przedstawiony dokument jest dodatkowym narzędziem, przeznaczonym dla doradców zawodowych i nauczycieli, którzy będą stosować opracowane w ramach projektu narzędzia badawcze w codziennej pracy z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Strona www projektu http://www.abcdoradcyzawodowego.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradztwo, edukacja, narzędzia badawcze, narzędzia szkoleniowe

Tytuł Przyjęta procedura tworzenia, analiza i interpretacja Komt i Szs

Autor Ewa Wysocka, Barbara Ostafińska-Molik, Edyta Charzyńska

Opis Przedstawiamy dodatkowe materiały szkoleniowe, które otrzymali doradcy zawodowi i nauczyciele w trakcie szkoleń realizowanych w ramach naszego projektu. Dotyczą one narzędzi diagnostycznych KOMT i SZS.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradztwo zawdowe, narzędzia badawcze

Tytuł Jak rozwijać swoje zdolności - inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Autor Dorota Gębuś, Beata Pawlica, Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek, Ewa Wysocka

Opis W poradniku znajdują się informacje dotyczące rozwijania własnych zdolności, tzw. zdolności specjalnych, które nazywa się dzisiaj inteligencjami wielorakimi, oraz myślenia twórczego i osobowości twórczej. Poradnik ten jest powiązany tematycznie ze skonstruowanymi...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradztwo zawodowe, uczniowie, szkoły ponadgimnazjalne

Tytuł Szkolenie z zakresu wykorzystania narzędzi diagnostycznych, wypracowanych w ramach projektu

Autor Ewa Wysocka, Barbara Ostafińska-Molik

Opis Celem szkolenia jest podniesienie efektywności i skuteczności zawodowej doradców zawodowych, prowadzących wstępną diagnozę potencjałów, zasobów zdolności i cech osobowościowych predysponujących do wykonywania określonych zawodów (diagnoza niespecyficzna).

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Strona www projektu http://www.abcdoradcyzawodowego.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradztwo, edukacja, narzędzia badawcze, materiały szkoleniowe

Tytuł Koncepcja teoretyczna narzędzi. Spis itemów skali - zdolności specjalne. Spis itemów skali - osobowość twórcza i myślenie twórcze

Autor Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka

Opis Raport opisuje koncepcję projektu oraz narzędzi diagnostycznych służących badaniu zdolności i kompetencji zawodowych uczniów.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Strona www projektu http://www.abcdoradcyzawodowego.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradztwo, edukacja, narzędzia badawcze