Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 2

sortuj według:

Tytuł Przyjęta procedura tworzenia, analiza i interpretacja Komt i Szs

Autor Ewa Wysocka, Barbara Ostafińska-Molik, Edyta Charzyńska

Opis Przedstawiamy dodatkowe materiały szkoleniowe, które otrzymali doradcy zawodowi i nauczyciele w trakcie szkoleń realizowanych w ramach naszego projektu. Dotyczą one narzędzi diagnostycznych KOMT i SZS.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradztwo zawdowe, narzędzia badawcze

Tytuł Skala zdolności specjalnych (SZS). Podręcznik testu i książka użytkownika

Autor Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka

Opis Podręcznik opisujący Skalę zdolności specjalnych (SZS) przeznaczony jest do pomiaru zmiennych (cech) ważnych w działalności zawodowej oraz podczas planowania ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (licealnej). Opracowana w...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Strona www projektu http://www.abcdoradcyzawodowego.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradztwo, edukacja, narzędzia badawcze