. test
Betoniarz-zbrojarz (711402)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/711402/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Wykonywanie mieszanek betonowych 
zgodnie z recepturą to zadanie 
betoniarza-zbrojarza
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Miejscem pracy betoniarza-zbrojarza 
są zazwyczaj firmy budowlane.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Montaż elementów z kamienia 
jest jednym z zadań 
betoniarza-zbrojarza.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Sprawność i siła fizyczna 
cechy niezbędne w zawodzie 
betoniarza-zbrojarza.  
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Uzyskując kwalifikacje zawodowe 
betoniarz-zbrojarz może rozpocząć studia 
na kierunku: budownictwo.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Znajomość rysunku technicznego 
jest podstawową wiedzą w zawodzie 
betoniarza-zbrojarza.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Wykonywanie mieszanek betonowych 
zgodnie z recepturą to zadanie betoniarza-zbrojarza.
2. Miejscem pracy betoniarza-zbrojarza są zazwyczaj 
firmy budowlane.
3. Montaż elementów z kamienia jest jednym z zadań betoniarza-zbrojarza.
4. Sprawność i siła fizyczna to cechy niezbędne 
w zawodzie betoniarza-zbrojarza.              
5. Uzyskując kwalifikacje zawodowe betoniarz-zbrojarz może rozpocząć studia na kierunku: budownictwo.           
6. Znajomość rysunku technicznego jest podstawową wiedzą w zawodzie betoniarza-zbrojarza.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik