. test
Technik rybactwa śródlądowego (314208)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
R/314208/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest niezbędne
w pracy technik rybactwa
śródlądowego:
Quiz nr 5
SIATKI
PODBIERAKI
LINY
WĘDKI
EMPATIA
ZARADNOŚĆ
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
WYTRWAŁOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr  5
2. Zaznacz cechę, która
nie jest konieczna, aby dobrze
wykonywać zawód technik
rybactwa śródlądowego:
ALERGIA
KLAUSTROFOBIA
SKOLIOZA
CHOROBA
MORSKA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż, jaka choroba
wyklucza pracę jako technik
rybactwa śródlądowego:
ZAKŁAD
PRZETWÓRSTWA
RYBNEGO
FIRMA
ZAJMUJĄCA SIĘ
POŁOWEM RYB
FIRMA
TRANSPORTOWA
PORT
RYBACKI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Miejscem wykonywania
pracy w zawodzie
technik rybactwa
śródlądowego nie jest:
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA
POLICEALNA
TECHNIKUM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż szkołę, w której
można się kształcić
w zawodzie technik
rybactwa śródlądowego:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi