. test
Technik drogownictwa (311206)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
B/311206/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który nie jest
zazwyczaj wykorzystywany
w pracy technika drogownictwa:
Quiz nr 5
MASZYNA
DO WYRÓWNYWANIA
POWIERZCHNI
BETONIARKA
PILARKA
KOPARKA
EMPATIA
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
SAMODZIELNOŚĆ
ZARADNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać zawód
technik drogownictwa:
KONTROLOWANIE
PRZEBIEGU PRAC
ZGODNIE
Z PROJEKTEM
POSŁUGIWANIE SIĘ
PLANAMI
BUDOWLANYMI
ORGANIZACJA
PRAC
BUDOWLANYCH
ROZSTRZYGANIE
PRZETARGÓW
INWESTYCJI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż zadanie, które nie należy
do podstawowych obowiązków
technika drogownictwa:
ARACHNOFOBIA
KLAUSTROFOBIA
SCHORZENIA
DUŻEGO STOPNIA
NARZĄDÓW RUCHU
LĘK
WYSOKOŚCI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż jednostkę chorobową,
która wyklucza pracę w zawodzie
technik drogownictwa:
PRAWO
GOSPODARKA
WODNA
EKOLOGIA
DROGOWNICTWO
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
drogownictwa znacznie podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi