. test
Technik urządzeń dźwigowych (311940)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/311940/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik urządzeń dźwigowych 
zajmuje się naprawą, przeglądem 
oraz konserwacją urządzeń dźwigowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Zawód technik urządzeń dźwigowych 
jest nowym zawodem.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. W zawodzie technik urządzeń 
dźwigowych została wyodrębniona 
tylko jedna kwalifikacja zawodowa.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. W zawodzie technika urządzeń dźwigowych 
ważne są uzdolnienia techniczne.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Osoba wykonująca zawód technika 
urządzeń dźwigowych powinna 
charakteryzować się sprawnością ruchową 
oraz sprawnością rąk i palców. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technik urządzeń dźwigowych
musi być pozbawiony lęku przestrzeni
 oraz lęku wysokości.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik urządzeń dźwigowych zajmuje się naprawą, przeglądem oraz konserwacją urządzeń dźwigowych.
2. Zawód technik urządzeń dźwigowych jest nowym zawodem.
3. W zawodzie technik urządzeń dźwigowych została wyodrębniona tylko jedna kwalifikacja zawodowa.
4. W zawodzie technika urządzeń dźwigowych 
ważne są uzdolnienia techniczne.
5. Osoba wykonująca zawód technika urządzeń dźwigowych powinna charakteryzować się sprawnością ruchową oraz sprawnością rąk i palców.  
6. Technik urządzeń dźwigowych musi być pozbawiony lęku przestrzeni oraz lęku wysokości.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik